ฝงฝ.ร่วมงานมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม

นางกชปภัทร บุญเทียมทัด ผช.ฝงฝ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ มีนางอมร เล็กแจ่ม ผช.ฝกล. เป็นเกียรติเข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับ นายประจิน จันทรพานิชย์ ผอจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสักขีพยานจับรางวัลให้กับลูกค้าเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) เป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และอุมเราะฮ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561