การตรวจรางวัลทุกงวด(รวมย้อนหลัง)

ตรวจรางวัลอัตโนมัติ
โปรดระบุชุด และหมายเลขที่ต้องการตรวจ
ระบบจะแสดงผล การถูกรางวัลทุกงวด(รวมย้อนหลัง)
จนถึงปัจจุบัน ที่หมายเลขดังกล่าว ถูกรางวัลให้ท่านทราบ

ระบุเลขออมทรัพย์ ทวีสิน

(กรณีหมายเลขเดียวระบุเฉพาะช่องแรก)

โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง