วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:32:28     09:00:52     13:18:27     16:10:03    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  19 เมษายน 2562  เวลา  16:10:03
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 31.58 31.68 31.9800
USD$ 1,2  
30.58 32.01 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
30.98 32.01 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
31.38 32.01 0.00 0.00 -
EUR
35.16 36.24 35.29 35.40 36.1177
GBP
40.57 42.01 40.90 41.03 41.8085
JPY
0.2787 0.2896 0.2773 0.2791 0.2882
SGD
23.00 23.81 23.16 23.23 23.7395
AUD
22.06 23.37 22.22 22.29 23.1700
CNY
4.45 4.81 4.65 4.68 4.7903
HKD
3.95 4.12 4.01 4.02 4.0999
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
20.80 21.82 20.90 20.96 21.5600
KRW
0.0247 0.0290 0.0000 0.0000 -
TWD
0.85 1.12 0.00 0.00 -
CHF
30.71 31.77 30.96 31.06 31.7100
DKK
4.50 4.88 4.74 4.75 4.8430
NOK
3.54 3.80 3.70 3.71 3.7860
SEK
3.19 3.49 3.38 3.39 3.4640
CAD
23.09 24.08 23.44 23.52 24.0400
INR
0.00 0.00 0.40 0.42 0.5200
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน