วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:35:37     11:39:16     13:05:56     14:35:56     15:43:00     16:00:46    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  14 ธันวาคม 2561  เวลา  16:00:46
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 32.57 32.67 32.9700
USD$ 1,2  
31.59 33.01 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
31.99 33.01 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
32.39 33.01 0.00 0.00 -
EUR
36.48 37.55 36.60 36.71 37.4288
GBP
40.38 41.80 40.71 40.84 41.7088
JPY
0.2837 0.2934 0.2822 0.2841 0.2931
SGD
23.38 24.21 23.54 23.61 24.1225
AUD
22.79 24.09 22.95 23.02 23.9100
CNY
4.47 4.85 4.66 4.69 4.7982
HKD
4.10 4.25 4.15 4.17 4.2450
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
21.78 22.78 21.87 21.94 22.5300
KRW
0.0256 0.0292 0.0000 0.0000 -
TWD
0.89 1.14 0.00 0.00 -
CHF
32.28 33.33 32.52 32.62 33.2900
DKK
4.69 5.05 4.91 4.93 5.0200
NOK
3.61 3.86 3.76 3.77 3.8510
SEK
3.38 3.66 3.56 3.57 3.6450
CAD
23.81 24.77 24.15 24.22 24.7400
INR
0.00 0.00 0.41 0.42 0.5100
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน