ประกาศรายชื่อผู้ได้รับมอบทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ปี 2564

2022-01-05 969 ครั้ง

จากกิจกรรม "มหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9"

กลับสู่ด้านบน