ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
2 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
3 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
4 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
5 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
6 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
7 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
8 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
9 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
10 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

กลับสู่ด้านบน