ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567
2 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566
3 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566
5 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
6 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
7 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
8 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
9 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
10 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566

กลับสู่ด้านบน