หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกแปลงที่ดินเพื่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส.

- ที่ดินจะต้องมีขนาดหน้ากว้างติดถนนสายหลักไม่น้อยกว่า 25 เมตร และจะต้องมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางวา
- ทำเลที่ตั้งของที่ดินต้องตั้งอยู่ในย่านชุมชนธุรกิจเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด
- ที่ดินต้องอยู่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ และต้องสามารถขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออกกับทางสาธารณะได้
- ที่ดินต้องไม่อยู่ติดกับสุสาน เมรุเผาศพ ปั๊มน้ำมัน ร้านขายแก๊ส โรงสีข้าว โรงฆ่าสัตว์ โรงเลื่อย อู่ซ่อมรถ ทางโค้ง ทางแยก คอสะพาน
- ที่ดินต้องไม่มีการเซาะกร่อนพังทลายของดิน เช่น ที่ดินริมน้ำ
- ที่ดินต้องมีระบบไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ผ่านแปลงที่ดิน
- ที่ดินต้องไม่มีลำรางสาธารณะหรือคูคลองผ่านในแปลงที่ดิน

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกาศซื้อ-ขายที่ดิน


กลับสู่ด้านบน