ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
015239 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Renovote) ธ.ก.ส.สาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66
015226 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์สาขา 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 - 12 เม.ย. 66 17 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66
015216 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66
015212 ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook Automatic Machine : PAM) จำนวน 1,242 เครื่อง 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 5 เม.ย. 66
015211 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคา 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66
015204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และซ่อมแซมทางเดินเท้ารอบอาคารสำนักงาน ทางเดินเท้ารอบห้องน้ำลูกค้าและงานท่อระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 14 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66 5 เม.ย. 66
015176 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี 8 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66
015169 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ สาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 มี.ค. 66 3 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66
015156 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Renovate) ธ.ก.ส.สาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 มี.ค. 66 1 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66
015147 ประกาศประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66 8 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66

กลับสู่ด้านบน