ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
009101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 9 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. 62
009091 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล 4 ธ.ค. 62 6 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62
009089 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเสริมงาม 2 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 20 ธ.ค. 62
009087 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแม่ออน 27 พ.ย. 62 11 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 7 ม.ค. 63
009086 ประกาศประกวดราคาเช่าสัญญาณเครือข่าย 3G/4G แบบ Private SIM พร้อมวงจรสื่อสาร 3 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 62
009076 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภาพลักษณ์พื้นที่ด้านหลัง (รั้วและลานจอดรถ) สาขาสทิงพระ จังหวัดสงขลา 27 พ.ย. 62 28 พ.ย. 62 - 17 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62
009057 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขานางรอง 22 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 2 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62
009046 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูกันไฟและระบบดับเพลิงและส่วนประกอบอื่นๆ อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 12 พ.ย. 62
009041 ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multi protocol Label Switching (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ 21 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62
009033 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาและห้องน้ำลูกค้า พร้อมงานบริเวณส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขาบ่อทอง 20 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 - 13 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน