ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
008036 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขากระสัง 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62
008031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีพิเศษ 5 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62
008029 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขาเพชรบูรณ์ 16 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62
008026 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) พลับพลาชัย 13 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62
008025 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาประโคนชัย 30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62
008013 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาบุรีรัมย์ 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62
008012 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาโนนสุวรรณ 15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62
008011 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขานาโพธิ์ 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62
008010 ประกาศประกวดราคาจัดหาของใช้สำนักงาน (Stationary) และอื่น ๆ จำนวน 105 รายการ ผ่านระบบ e-Catalog ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 6 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62
008009 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาหนองหงส์ 8 ส.ค. 62 8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 8 ส.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน