ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
006934 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
006932 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรางวัลความผูกพันกับองค์กร ปีบัญชี 2561-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62
006924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 2 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62 3 ก.ค. 62
006917 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2562-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 2 ก.ค. 62
006899 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบ Facility สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 11 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62
006898 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 11 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62
006895 ประกวดราคาเช่าใช้บริการโครงการพัฒนาระบบสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบ Digital Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 1 ก.ค. 62
006893 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62
006877 จ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาอุ้มผาง จังหวัดตาก 4 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62
006875 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ธนาคาร บริเวณชั้นดาดฟ้า ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62 - 11 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน