ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
016639 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. ่สาขาคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 เม.ย. 67 2 พ.ค. 67 - 2 พ.ค. 67 2 พ.ค. 67 - 2 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67
016607 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคา 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67
016569 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับทดแทนเครื่องที่จะสิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67
016556 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาห้วยสะท้อน 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 26 มี.ค. 67
016555 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 26 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67
016548 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 - 18 เม.ย. 67 19 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67
016546 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์รองรับ ATM Management System 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 - 3 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67
016545 ประกาศประกวดราคาจ้างย้ายที่ทำการสำนักงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสงเปลือย จังหวัดกาฬสินธ์ 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67
016542 ประกาศประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 25 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e?-Bidding) 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67
016540 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. ที่พักอาศัยสูง 4 ชั้น และส่วนประกอบอื่น ๆ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์ 8 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67

กลับสู่ด้านบน