ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
010996 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตหมอนรองคอน้องหอมจังและจ้างผลิตกล่องข้าวฟางข้าวรักษ์โลก สำหรับลูกค้า ที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ประจำปี 2563 10 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 30 ก.ค. 63
010993 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) สาขากกกะทอน 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63
010984 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สาขาโกสุมพิสัย สนจ.มหาสารคาม 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63
010981 ประกาศผู้ชนะเลิศการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. - มิย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ธ.ก.ส.สาขากระบุรี จ.ระนอง 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63
010980 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) สาขาโกสุมพิสัย สนจ.มหาสารคาม 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63
010977 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) สาขาฆะมัง สนจ.พิจิตร 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63
010958 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) สาขาชุมตาบง สนจ.นครสวรรค์ 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63
010949 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (StarCat Enterprise) 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63
010947 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) สาขาบ้านค่าย 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63
010936 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1 8 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน