ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
013101 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาแกลง จังหวัดระยอง 30 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64 18 ส.ค. 64
013087 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส. สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 ก.ค. 64 29 ก.ค. 64 - 20 ส.ค. 64 23 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64 24 ส.ค. 64
013062 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) สาขาชาติตระการ 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64
013060 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารห้องน้ำ โรงจอดรถ รั้ว และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาพนมทวน 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 18 ส.ค. 64 19 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64 20 ส.ค. 64
013059 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารห้องน้ำ โรงจอดรถ รั้ว และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาพนมทวน 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 18 ส.ค. 64 19 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64 20 ส.ค. 64
013043 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขานาด้วง จังหวัดเลย 23 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64
013042 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท่าลี่ จังหวัดเลย 23 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64
013035 ประกวดราคาจ้างผลิตซองขาวหน้าต่างและซองขาวตราธนาคาร A4 พับสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 64 22 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64 3 ส.ค. 64 - 3 ส.ค. 64 4 ส.ค. 64
013034 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 22 ก.ค. 64 22 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 22 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 22 ก.ค. 64
013019 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 - 13 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64

กลับสู่ด้านบน