ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
008624 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีประสิทธิภาพสูง 18 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62
008622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเกาะโพธิ์ 18 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 - 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 12 พ.ย. 62
008617 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า สำนักงาน ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา 18 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 5 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62
008611 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)2สาขาควนขนุน 17 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62
008584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)ไตรมาส2สาขาควนมะพร้าว 23 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62
008583 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)ไตรมาส2 สาขาปากคลอง 10 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62
008582 ประกาศประกวดราคาจ้างทดสอบโครงสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. ที่มีอายุการก่อสร้างมากกว่า 40 ปี (ระยะที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค. 62 16 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 30 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62
008580 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค. 62 16 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 4 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 5 พ.ย. 62
008568 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานและบริเวณ ธ.ก.ส. สาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 16 ต.ค. 62 16 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62
008565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)สาขาพรุพ้อ 15 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน