ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
013708 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขานาแก จังหวัดนครพนม 11 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 1 ก.พ. 65 - 1 ก.พ. 65 2 ก.พ. 65
013706 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 11 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 65 26 ม.ค. 65 - 26 ม.ค. 65 27 ม.ค. 65
013703 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 - 18 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65
013698 ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับธุรกรรมธนาคาร โดยวิธีประกวดราคา 10 ม.ค. 65 10 ม.ค. 65 - 24 ม.ค. 65 25 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 65 26 ม.ค. 65
013691 ปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านหน้าสำนักงานทางลาดผู้พิการและปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการอาคาร วก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 27 ธ.ค. 64 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 12 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65 13 ม.ค. 65
013685 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจอ LED Display จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 23 และชั้น 24 อาคาร Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ม.ค. 65 6 ม.ค. 65 - 13 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
013676 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีเส้นจราจร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 64 29 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64 29 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64 29 ธ.ค. 64
013673 ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อออกกำลังกาย (Finisher) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body) "Fit & Firm #4 family & community" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 10 ม.ค. 65 - 10 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65
013671 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 24 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 - 18 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65
013670 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 24 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64

กลับสู่ด้านบน