ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
016026 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร และอาคารนางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66 9 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66
016025 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร และอาคารนางเลิ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66 9 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66
016023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่หอสมุด ชั้น 3 อาคาร TOWER สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66 6 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 9 ต.ค. 66
016017 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 - 16 ต.ค. 66 16 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 17 ต.ค. 66
016015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า-คนพิการ, ป้ายโลโก้ธนาคาร และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 - 10 ต.ค. 66 11 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66
015953 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี 14 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 4 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 5 ต.ค. 66
015949 ประกวดราคาเช่าใช้ระบบ Call Center และ ระบบ Social Monitoring Tools แบบครบวงจร ภายใต้โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการให้บริการลูกค้าแบบ Customer Single View 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66
015940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์กระบะสอง ตอนสี่ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBLE CAB 2.4 MID MT (สาขาไชยา) 12 ก.ย. 66 2 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66
015926 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขามหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66
015919 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์/ใบรับเงินฝากสงเคราะห์ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีประกวดราคา 6 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66

กลับสู่ด้านบน