ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
014491 ประกวดราคาจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากโครงการโรงเรียนธนาคาร (41-089) 16 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 - 1 ก.ย. 65 2 ก.ย. 65
014488 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 15 ส.ค. 65 15 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 8 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 9 ก.ย. 65
014487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคา 4 ส.ค. 65 27 มิ.ย. 65 - 8 ก.ค. 65 12 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 13 ก.ค. 65
014464 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคา 5 ส.ค. 65 8 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65
014455 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องน้ำลูกค้าและสวนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ส.ค. 65 5 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 23 ส.ค. 65
014429 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาคลอง 9 1 ส.ค. 65 1 ส.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 1 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 23 ส.ค. 65
014425 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น มีชั้นลอยและส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ส.ค. 65 1 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 18 ส.ค. 65
014406 ประกาศประกวดราคาซื้อของรางวัลทองคำ สำหรับโครงการ Year of the BAACLife ประจำปีบัญชี 2565 โดยวิธีประกวดราคา 27 ก.ค. 65 27 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 16 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65
014397 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ค. 65 26 ก.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 18 ส.ค. 65
014374 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 20 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 9 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 10 ส.ค. 65

กลับสู่ด้านบน