ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
014805 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยวิธีประกวดราคา 30 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65 - 16 ธ.ค. 65 19 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65
014800 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ชุดกรมธรรม์และใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ "ธกส รักคุณ" จำนวน 4 รายการ 28 พ.ย. 65 29 พ.ย. 65 - 14 ธ.ค. 65 15 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65
014799 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (40-001) 28 พ.ย. 65 29 พ.ย. 65 - 14 ธ.ค. 65 15 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65
014798 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 28 พ.ย. 65 29 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65
014791 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร 24 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65
014788 ประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65
014781 ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) โดยวิธีประกวดราคา 22 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 - 9 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65
014763 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง (ย้ายที่ทำการ) อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์ 15 พ.ย. 65 15 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 65 - 1 ธ.ค. 65 2 ธ.ค. 65
014758 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน (Renovate) และส่วนประกอบอื่นๆ สาขาบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 10 พ.ย. 65 15 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 65 - 1 ธ.ค. 65 2 ธ.ค. 65
014745 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ อาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น 4 พ.ย. 65 4 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65

กลับสู่ด้านบน