ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
012486 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ พร้อมงานส่วนประกอบอื่นๆ สาขาหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคา 4 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64 - 4 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64 - 4 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64
012485 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคา 3 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64 - 3 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64 - 3 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64
012481 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น อาคาร วก. บ้านพักพนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส. สาขาศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64
012475 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส. สาขาพันดอน จังหวัดอุดรธานี 1 มี.ค. 64 2 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 16 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64
012471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยและปรับปรุงผังบริเวณ สาขาหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 25 ก.พ. 64 1 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64
012459 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) 23 ก.พ. 64 23 ก.พ. 64 - 10 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64
012447 ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 - 5 มี.ค. 64 8 มี.ค. 64 - 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64
012446 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) 18 ก.พ. 64 18 ก.พ. 64 - 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64
012436 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 17 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 - 8 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64
012429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงานสูง 2 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ สาขาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 16 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64 - 15 มี.ค. 64 16 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64

กลับสู่ด้านบน