ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
010177 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63
010174 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำสาขาบางกระทุ่ม สนจ.พิษณุโลก 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63
010166 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63
010146 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) สาขาวังทรายพูน สนจ.พิจิตร 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63
010143 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำสาขาช่องแค 6 เม.ย. 63 6 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 6 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 6 เม.ย. 63
010139 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำสาขาหนองบัว 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63
010138 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำสาขาตาคลี 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63
010137 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 สาขาแม่สอด สนจ.ตาก 3 เม.ย. 63 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63
010135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) สาขาหนองตม 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63
010116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4/2562 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ 2 เม.ย. 63 2 เม.ย. 63 - 2 เม.ย. 63 2 เม.ย. 63 - 2 เม.ย. 63 2 เม.ย. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน