ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
011720 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 6 ต.ค. 63
011703 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
011691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 16 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 6 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63
011688 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาทรายมูล จังหวัดยโสธร 16 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 6 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63
011681 ประกวดราคาปรับปรุงอาคาร อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบางพลี 15 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 - 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63
011676 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลกลาง 14 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 29 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63
011675 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรม จำนวน 1,240 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 63 11 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 63
011672 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี 8 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 29 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63
011670 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบสำหรับควบคุมเวลาของอุปกรณ์สารสนเทศ (Network Time Protocol : NTP) 9 ก.ย. 63 9 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 24 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63
011666 ประกาศประวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 63 8 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 29 ก.ย. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน