ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
013409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สาขาชาติตระการ 15 ต.ค. 64 15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 15 ต.ค. 64
013374 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 64 4 ต.ค. 64 - 5 พ.ย. 64 8 พ.ย. 64 - 8 พ.ย. 64 9 พ.ย. 64
013373 ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 4 ต.ค. 64 4 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64 26 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64 27 ต.ค. 64
013364 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแกลง จังหวัดระยอง 1 ต.ค. 64 1 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64 26 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64 27 ต.ค. 64
013354 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 64 - 15 ต.ค. 64 18 ต.ค. 64 - 18 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
013350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขากรูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ต.ค. 64 5 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64 21 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64 25 ต.ค. 64
013336 ประกาศประกวดราคางานซื้อ License ระบบ System Monitoring สำหรับระบบงานธุรกรรมธนาคาร โดยวิธีประกวดราคา 23 ก.ย. 64 23 ก.ย. 64 - 10 ต.ค. 64 11 ต.ค. 64 - 11 ต.ค. 64 12 ต.ค. 64
013332 ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลโครงสร้างองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 ก.ย. 64 22 ก.ย. 64 - 1 ต.ค. 64 4 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64 5 ต.ค. 64
013324 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และที่พักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64 - 6 ต.ค. 64 7 ต.ค. 64 - 7 ต.ค. 64 8 ต.ค. 64
013322 ประกาศประกวดราคาจ้างทำของชำร่วยส่งเสริมการออมเงินฝากกองทุนทวีสุข ปีบัญชี 2564 "คู่มือกองทุนทวีสุขพร้อมซอง PVC ใส" 20 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64 - 5 ต.ค. 64 6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64 7 ต.ค. 64

กลับสู่ด้านบน