บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID)

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID) เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยืนยันตัวบุคคลแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และช่วยลูกค้าลดการกรอกข้อมูลในการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่างๆ จากทางภาครัฐและเอกชน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการบริการ NDID โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการนั้นๆ ทั้งนี้ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ของธนาคาร อยู่ระหว่างการทดสอบภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ของบริการ NDID

1. สะดวก

ลงทะเบียนใช้บริการได้ง่าย ทำให้เปิดบัญชีออนไลน์ต่างๆ ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ เมื่อใดก็ได้

2. รวดเร็ว

ไม่เสียเวลาเดินทางมาแสดงตัวตนที่สาขาหรือสถานที่ทำการของผู้ให้บริการ โดยการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

3. ลดการกรอกข้อมูล

ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

4. ปลอดภัย

ในการใช้บริการอย่างมั่นใจ ไม่โดนสวมรอย ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

จุดเด่น

  • ลงทะเบียนใช้บริการได้ง่าย ไม่เสียเวลาเดินทาง
  • ปลอดภัย มั่นใจ ไม่โดนสวมรอย

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน NDID

  • บุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ลงทะเบียน การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) กับธนาคาร
  • ลงทะเบียน NDID ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและการลงทะเบียน NDID

  • การลงทะเบียนใช้บริการ NDID
  • ยืนยันตัวตนบน A-Mobile Plus
  • ยกเลิกการลงทะเบียน NDIDคำถามพบบ่อย

1. บริการ NDID คืออะไร

การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ จากทางภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ

2. บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)

3. การลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและใช้บริการ

4. ผู้สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร

ผู้สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่ธนาคาร กำหนด สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนใช้บริการ NDID กับ ธ.ก.ส. สามารถดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนในภาพด้านบน ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus

5. ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง

หากผู้ใช้บริการได้รับ Notification สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

6. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนบริการ NDID ได้ โดยระบบแสดงข้อความให้ไปติดต่อสาขาต้องทำอย่างไร

หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่ายังไม่เคยเสียบบัตรประชาชนหรือภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารผู้ใช้บริการ ลูกค้าสามารถทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สาขาธนาคารได้ทุกสาขา

7. กรณีต้องการยกเลิกการยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ต้องทำอย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus > เลือกเมนู บริการ NDID > เลือกเมนู ยกเลิกลงทะเบียน

8. ช่องทางการติดต่อ

8.1 Call Center 02-555-0555, 1593 ให้บริการ 24 ชั่วโมง 8.2 ช่องทางออนไลน์ Website www.baac.or.th 8.3 ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


กลับสู่ด้านบน
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>