บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID)

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID) เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยืนยันตัวบุคคลแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และช่วยลูกค้า ลดการกรอกข้อมูลในการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่างๆ จากทางภาครัฐและเอกชน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการบริการ NDID โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทาง ไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการนั้นๆ ทั้งนี้ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ของธนาคาร อยู่ระหว่างการทดสอบภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ของบริการ NDID

1. สะดวก

ลงทะเบียนใช้บริการได้ง่าย ทำให้เปิดบัญชีออนไลน์ต่างๆ ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ เมื่อใดก็ได้

2. รวดเร็ว

ไม่เสียเวลาเดินทางมาแสดงตัวตนที่สาขาหรือสถานที่ทำการของผู้ให้บริการ โดยการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

3. ลดการกรอกข้อมูล

ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

4. ปลอดภัย

ในการใช้บริการอย่างมั่นใจ ไม่โดนสวมรอย ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

จุดเด่น

  • ลงทะเบียนใช้บริการได้ง่าย ไม่เสียเวลาเดินทาง
  • ปลอดภัย มั่นใจ ไม่โดนสวมรอย

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน NDID

  • บุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ลงทะเบียน การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) กับธนาคาร
  • ลงทะเบียน NDID ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางบริการ ธ.ก.ส. BAAC Mobile เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและการลงทะเบียน NDID

  • การลงทะเบียนใช้บริการ NDID
  • ยืนยันตัวตนบน BAAC Mobile
  • ยกเลิกการลงทะเบียน NDIDคำถามพบบ่อย

1. บริการ NDID คืออะไร

การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ จากทางภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ

2. บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)

3. การลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและใช้บริการ

4. ผู้สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร

สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่ธนาคาร กำหนด สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนใช้บริการ NDID กับ ธ.ก.ส. สามารถดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนในภาพด้านบน ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

5. ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง

หากผู้ใช้บริการได้รับ Notification สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

6. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนบริการ NDID ได้ โดยระบบแสดงข้อความให้ไปติดต่อสาขาต้องทำอย่างไร

หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่ายังไม่เคยเสียบบัตรประชาชนหรือภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารผู้ใช้บริการ ลูกค้าสามารถทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สาขาธนาคารได้ทุกสาขา

7. กรณีต้องการยกเลิกการยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ต้องทำอย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile > เลือกเมนู "บริการ NDID" > เลือกเมนู "ยกเลิกลงทะเบียน"

8. ช่องทางการติดต่อ

8.1 Call Center 02-555-0555, 1593 ให้บริการ 24 ชั่วโมง 8.2 ช่องทางออนไลน์ Website www.baac.or.th 8.3 ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


กลับสู่ด้านบน