ปลอดภัย ไร้กังวล ธ.ก.ส. พร้อมดูแลทรัพย์สินของท่าน ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ให้ท่านสบายใจ

เปิดให้บริการแล้วเฉพาะที่ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


ผู้สนใจใช้บริการเช่าตู้นิรภัย

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  2. กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีหนังสือเดินทางในการทำธุรกรรม
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับหักค่าธรรมเนียมค่าเช่าตู้รายปีในปีถัดไป


สนใจ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน โทร. 02-558-6555 ต่อ 8260 , 8267 หรือ Call Center 02-555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน