ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
016695 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567) ฝตอ. 7 พ.ค. 67
016693 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4/2566 สนจ.จันทบุรี 2 พ.ค. 67
016682 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4/2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 สาขาแสวงหา 30 เม.ย. 67
016683 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4/2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 สาขาวิเศษชัยชาญ 30 เม.ย. 67
016684 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4/2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 สาขาโพธิ์ทอง 30 เม.ย. 67
016681 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี และสาขาในสังกัด 30 เม.ย. 67
016685 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4/2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 สาขาอ่างทอง 30 เม.ย. 67
016686 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4/2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 สนจ.อ่างทอง 30 เม.ย. 67
016687 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) ส่วนงานสำนักงานใหญ่ 30 เม.ย. 67
016688 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต 30 เม.ย. 67

กลับสู่ด้านบน