ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกั้นบุคคลเข้า-ออกอัตโนมัติ (Pedestrian Flap Barrier) สำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 63 3 ก.ย. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรม จำนวน 1,240 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ค. 63 4 ส.ค. 63
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี 2563 และปีบัญชี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยวิธีประกวดราคา 25 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) สาขาสะท้อน 25 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ธ.ก.ส.สาขาระโนด 25 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตกระดาษเทอร์มอล (สลิป) สำหรับเครื่อง ATM โดยวิธีเปรียบเทียบ 24 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนากระบวนการประมวลผลอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) โดยวิธีประกวดราคา 24 ก.ย. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน