ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ (93-006) จำนวน 150,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 3 ครอบครัว สูง 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาบางระกำ 23 ม.ค. 66 26 ม.ค. 66
ร่างประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ประจำปีบัญชี 2566 ถึงปีบัญชี 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) จำนวน 1,245 สาขาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) จำนวน 1,245 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์สาขา 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 - 12 เม.ย. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook Automatic Machine : PAM) จำนวน 1,242 เครื่อง 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคา 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และซ่อมแซมทางเดินเท้ารอบอาคารสำนักงาน ทางเดินเท้ารอบห้องน้ำลูกค้าและงานท่อระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 14 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร โดยวิธีเปรียบเทียบ 22 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำลูกค้าชั้น 1 ห้องน้ำลูกค้าชั้น 2 และงานทาสีภายในชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน พร้อมงานส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีพิเศษ 15 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมรับมอบและส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้จัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างติดตั้งป้ายไวนิล (รูปแบบใหม่) ด้านหน้าอาคารสำนักงาน สาขาย่อยนาอาน สังกัดสาขาเลย โดยวิธีพิเศษ 21 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำรายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 21 มี.ค. 66

กลับสู่ด้านบน