ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ จำนวน 80,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2561 - 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาปลอดภัยธนาคาร ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ ประจำปีบัญชี 2562 ถึง 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการโครงการพัฒนาระบบสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบ Digital Workplace โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส. สาขาลำพญากลาง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาเลาขวัญ จังหวัดากาญจนบุรี 6 มิ.ย. 62 6 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ จำนวน 80,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรางวัลความผูกพันกับองค์กร ปีบัญชี 2561-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน