ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ จำนวน 100,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 63 29 มิ.ย. 63
ร่างประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63
ร่างประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 63 2 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 7 ก.พ. 63 13 ก.พ. 63

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตหมอนรองคอน้องหอมจังและจ้างผลิตกล่องข้าวฟางข้าวรักษ์โลก สำหรับลูกค้า ที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ประจำปี 2563 10 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) สาขากกกะทอน 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สาขาโกสุมพิสัย สนจ.มหาสารคาม 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเลิศการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. - มิย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ธ.ก.ส.สาขากระบุรี จ.ระนอง 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) สาขาโกสุมพิสัย สนจ.มหาสารคาม 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน เม.ย.63 ถึง มิ.ย.63) ธ.ก.ส. สาขาหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 10 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 10 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เม.ย. 63 ถึง มิ.ย. 63) ธ.ก.ส.สาขาพนา จ.อำนาจเจริญ 10 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เม.ย.63 ถึง มิ.ย.63) ธ.ก.ส.สาขาลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 10 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) สาขาบ้านแฮด 10 ก.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน