ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของสาขาและสาขาย่อย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 31 พ.ค. 67 6 มิ.ย. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 6 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67
ร่างประกาศประกวดราคาสำหรับงานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 25 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e?Bidding) 29 ก.พ. 67 6 มี.ค. 67
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้ประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตป้ายคล้องคอพร้อมสาย สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการ QR Code โดยวิธีประกวดราคา 12 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
ประกาศการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร 11 ก.ค. 67 11 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา สังกัดสาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 9 ก.ค. 67 9 ก.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ก.ค. 67 2 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงาน (Renovate) สาขาคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคา 28 มิ.ย. 67 28 มิ.ย. 67 - 16 ก.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567) 16 ก.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hilux Revo Double Cab 2.8G 4x4 ประจำ สนจ.ลำปาง 15 ก.ค. 67
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตาก 15 ก.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยระบบซอฟต์แวร์ โดยวิธีประกวดราคา 15 ก.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร โดยวิธีพิเศษ 15 ก.ค. 67

กลับสู่ด้านบน