ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และปีบัญชี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี และส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกั้นบุคคลเข้า-ออกอัตโนมัติ (Pedestrian Flap Barrier) สำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 63 3 ก.ย. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรม จำนวน 1,240 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ พร้อมงานส่วนประกอบอื่นๆ สาขาหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคา 4 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64 - 4 มี.ค. 64
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคา 3 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64 - 3 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น อาคาร วก. บ้านพักพนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส. สาขาศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส. สาขาพันดอน จังหวัดอุดรธานี 1 มี.ค. 64 2 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยและปรับปรุงผังบริเวณ สาขาหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 25 ก.พ. 64 1 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่ด้านบน