ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย สูง ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ สาขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 17 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแว้ง จังหวัดนราธิวาส 19 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาของใช้สำนักงาน (Stationary) และอื่น ๆ จำนวน 105 รายการ ผ่านระบบ e-Catalog ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ประเภทรถยนต์ 16 ม.ค. 63 16 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้า ปีบัญชี 2563 15 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ FMIS ทดแทนระบบเดิม 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาอุ้มผาง จังหวัดตาก 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับระบบงานสินเชื่อ โดยวิธีประกวดราคา 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 17 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี 17 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ธ.ก.ส.สาขาห้วยคต-ทุ่งนา 17 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร โดยวิธีเปรียบเทียบ 17 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ธ.ก.ส. สนจ.เชียงราย 17 ม.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน