ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และปีบัญชี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. ที่พักอาศัยพนักงานสูง 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 17 ก.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 64 22 มิ.ย. 64

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาแกลง จังหวัดระยอง 30 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64 - 16 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส. สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 ก.ค. 64 29 ก.ค. 64 - 20 ส.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) สาขาชาติตระการ 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารห้องน้ำ โรงจอดรถ รั้ว และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาพนมทวน 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 18 ส.ค. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารห้องน้ำ โรงจอดรถ รั้ว และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาพนมทวน 27 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 - 18 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานสาขาธวัชบุรี 2 ส.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) สนจ.ปัตตานี 29 ก.ค. 64
จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับการปรับกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 30 ก.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี 30 ก.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ประจำส่วนงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 30 ก.ค. 64

กลับสู่ด้านบน