ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell with Storage Unit) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ (93-006) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ย. 64 8 พ.ย. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ต.ค. 64 2 พ.ย. 64
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell with Storage Unit) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ต.ค. 64 14 ต.ค. 64

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขานาแก จังหวัดนครพนม 11 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 11 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 65
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 - 18 ม.ค. 65
ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับธุรกรรมธนาคาร โดยวิธีประกวดราคา 10 ม.ค. 65 10 ม.ค. 65 - 24 ม.ค. 65
ปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านหน้าสำนักงานทางลาดผู้พิการและปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการอาคาร วก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 27 ธ.ค. 64 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า - คนพิการ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส. สาขาน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีพิเศษ 17 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังวัดเลย 11 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i ล้อแม็ก สีแดง จำนวน 87 คัน " โดยวิธีพิเศษ 17 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "รถยนต์ Toyota Yaris" รุ่น 1.2 Sport สีแดง จำนวน 15 คัน 17 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) รอบการจับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 ม.ค. 65

กลับสู่ด้านบน