บริการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดผ่าน A-Mobile Plus

เป็นบริการทำธุรกรรมทางด้านการเงินด้วยตนเอง (Self service) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยลูกค้าสามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้ด้วย ตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ มาติดต่อสาขา ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งนี้ ระบบการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดผ่าน A-Mobile Plus ของธนาคาร อยู่ระหว่าง การทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ภายในวงจำกัดตามข้อกำหนดของ ธปท.

จุดเด่น

  • เปิดบัญชีด้วยตนเองได้ง่าย ไม่เสียเวลาเดินทาง ผ่านแอป A-Mobile Plus
  • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ประโยชน์ของบริการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดผ่าน A-Mobile Plus

  • สะดวก สามารถเปิดบัญชีได้ทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขา
  • รวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ใช้หลักฐาน ในการเปิดบัญชีเพียงบัตรประชาชนใบเดียว กับโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้บริการ A-Mobile Plus
  • ลดการกรอกข้อมูล โดยระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ลงทะเบียน การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) กับธนาคารแล้ว

วงเงินในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus

เงื่อนไขข้อกำหนดในการใช้งาน A-Mobile Plus

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดผ่าน A-Mobile Plus

ขั้นตอนการเปิดบัญชีขั้นตอนที่1-9 ขั้นตอนการเปิดบัญชีขั้นตอนที่10-14

การ Download ธ.ก.ส. A-Mobile Plus

baac amobile appstore baac amobile playstore


กลับสู่ด้านบน