ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธ.ก.ส.
ติดต่อธนาคาร : เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ( โปรดตรวจสอบ เวลาทำการของสาขา ที่ค้นหาจุดบริการ )

จดหมาย : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

โทรสาร : 0-2558-6341

SWIFT CODE/BIC : BAABTHBK

กล่องรับความคิดเห็น : ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขา

พบด้วยตนเอง : ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขา

E-mail : contact@baac.or.th

Website : www.baac.or.th

Facebook : Facebook ธ.ก.ส. บริการด้วยใจ

* ให้บริการตอบข้อสอบถาม ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) สำหรับนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์ หรือกรณีเรื่องเร่งด่วนกรุณาติดต่อ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 ตลอด 24 ชั่วโมง
กลับสู่ด้านบน