ช่องทางการติดต่อ
ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า
ระบบการติดตามเรื่องร้องเรียน

- ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
- ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
- มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (Service Level Agreement : SLA)
- IVR Flow

รายงานผลการดาเนินงานการรับฟังเสียงของลูกค้า
- ไตรมาสที่ 1/2560
- ไตรมาสที่ 2/2560
- ไตรมาสที่ 3/2560
- ไตรมาสที่ 4/2560
- ไตรมาสที่ 1/2561
- ไตรมาสที่ 2/2561
- ไตรมาสที่ 3/2561
- ไตรมาสที่ 4/2561


ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อธนาคาร : เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

จดหมาย : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

โทรสาร : 0-2558-6341

SWIFT CODE/BIC : BAABTHBK

กล่องรับความคิดเห็น : ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขา

พบด้วยตนเอง : ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขา


E-mail : contact@baac.or.th

Website : www.baac.or.th

Facebook : Facebook ธ.ก.ส. บริการด้วยใจ

* ให้บริการตอบข้อสอบถาม ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) สำหรับนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์ หรือกรณีเรื่องเร่งด่วนกรุณาติดต่อ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 ตลอด 24 ชั่วโมงระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า

"ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น"
New Document

 

ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า
ประเภทเรื่อง :
ชื่อนามสกุล :
รหัสบัตรประชาชน :
เพศ : ชาย หญิง ไม่ระบุ
สถานะผู้แจ้ง :  ผู้ถือหุ้น   อดีตลูกค้า   ลูกค้าปัจจุบัน   ไม่ใช่ลูกค้า 
ประเภทผู้แจ้ง : บุคคล องค์กร ภาครัฐ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Email :
สาระสำคัญ :
CAPTCHA Image
กรุณาบันทึกตัวอักษรให้ตรงกับภาพตรวจสอบที่ปรากฎด้านบน Reload Image


ระบบการติดตามเรื่องร้องเรียน

ติดตามเรื่องร้องเรียน
  


ที่ตั้ง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน