ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 56 ประจำปีบัญชี 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 56 ประจำปีบัญชี 2563
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวประจำปีบัญชี 2563
  2. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
  3. รายงานกิจการประจำปี 2563 ฉบับย่อผู้ถือหุ้น

กลับสู่ด้านบน