ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 58 ประจำปีบัญชี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 0​8.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประจำปีบัญชี 2565
  2. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
  3. รายงานกิจการประจำปี 2565 ฉบับย่อผู้ถือหุ้น
  4. นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
  5. นโยบายการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.

กลับสู่ด้านบน