บริการโอนเงิน สกุลบาท ด้วยระบบ SWIFT ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ธสก.สปป.ลาว โดยสามารถโอนเงินไปเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว

- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

- ส่งเงินโอนไป สปป.ลาว (ขาออก)

- รับเงินโอนจาก สปป.ลาว (ขาเข้า)

- ค่าธรรมเนียมถูกเป็นพิเศษ

- เชื่อถือได้ (เป็นธนาคารของรัฐบาล)

อัตราค่าธรรมเนียม

รับเงินโอนจาก สปป.ลาว (ขาเข้า)

- กรณี เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ค่าธรรมเนียมรับโอนเงิน 200 บาท ต่อรายการ / ไม่จำกัดวงเงิน

- กรณี เข้าบัญชีธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียมรับโอนเงิน 0.25% ของจำนวนเงิน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท) ต่อรายการ และ ค่าธรรมเนียมระบบ BahtNet 150 บาทต่อรายการ

ส่งเงินโอนไป สปป.ลาว (ขาออก)

จำนวนเงินที่โอน

อัตราค่าธรรมเนียม

ไม่เกิน 30,000 บาท

500 บาท/รายการ

30,001 400,000 บาท

550 0.125% (ขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุด 500 บาท)

400,001 บาท ขึ้นไป

550 0.125% (ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุด)

หมายเหตุ 0.125% หมายถึง ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Com in Lieu of Exchange)

พิเศษ!

บริการแจ้งข้อมูลเงินโอนจากต่างประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่จะส่งข้อความถึงคุณเมื่อธนาคารนำเงินเข้าบัญชีแล้ว โดยคุณสามารถสมัครบริการ SMS Remittance Alert ฟรี! ค่าธรรมเนียมบริการ

จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. พร้อมให้บริการ รวดเร็ว อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการ ทุกสาขาและสาขาย่อยทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6039-6041 หรือ ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร 02-555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน