ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
014256 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2565 4 ก.ค. 65
014127 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 3/2565 11 พ.ค. 65
013958 ยกเลิกประกาศขายทอตดลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2/2565 8 มี.ค. 65
013939 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร ธ.ก.ส.สาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 28 ก.พ. 65
013933 รายการขายทอตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 2/2565 (เพิ่มเติม) 23 ก.พ. 65
013930 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่่ 2/2565 22 ก.พ. 65
013892 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2565 4 ก.พ. 65
013599 ขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2564 3 ธ.ค. 64
013558 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ครั้งที่ 3/2564 22 พ.ย. 64
013533 ขายทอดตลาดที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร ครั้งที่ 2 12 พ.ย. 64

กลับสู่ด้านบน