ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
016563 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารสาขาลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566 20 มี.ค. 67
016451 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคาร สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - ครั้งที่ 1 30 ม.ค. 67
016447 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคาร สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 31 ม.ค. 67
016442 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารสาขาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 1) 31 ม.ค. 67
016437 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารสาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 1) 31 ม.ค. 67
016436 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2567 31 ม.ค. 67
016300 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคาร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส (สาขาตันหยงมัส) ครั้งที่ 1 28 ธ.ค. 66
016287 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคาร ครั้งที่ 1 26 ธ.ค. 66
016214 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 5/2566 1 ธ.ค. 66
015603 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2566 10 ก.ค. 66

กลับสู่ด้านบน