ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
016835 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 3/2567 25 มิ.ย. 67
016826 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารของสาขาลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2567 20 มิ.ย. 67
016721 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 2/2567 24 พ.ค. 67
016697 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารสาขาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) 8 พ.ค. 67
016563 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารสาขาลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566 20 มี.ค. 67
016451 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคาร สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - ครั้งที่ 1 30 ม.ค. 67
016447 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคาร สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 31 ม.ค. 67
016442 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารสาขาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 1) 31 ม.ค. 67
016437 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารสาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 1) 31 ม.ค. 67
016436 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2567 31 ม.ค. 67

กลับสู่ด้านบน