ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
015603 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2566 10 ก.ค. 66
015091 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 3/2566 16 ก.พ. 66
015004 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 2/2566 26 ม.ค. 66
014996 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 2/2566 25 ม.ค. 66
014987 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2566 24 ม.ค. 66
014894 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2566 10 ม.ค. 66
014822 ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม 7 ธ.ค. 65
014711 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 6/2565 25 ต.ค. 65
014474 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 5/2565 9 ส.ค. 65
014256 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 4/2565 4 ก.ค. 65

กลับสู่ด้านบน