"แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง"

บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile

 1. โอนเงิน
 2. เติมเงินทุกเครือข่าย
 3. จ่ายบิล
 4. สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน
 5. ถอนเงินไม่ใช้บัตร
 6. ฝากสลาก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 7. ขอรายการเคลื่อนไหวบัญชี (Statement)
 8. ตรวจสอบยอดเงินฝาก สินเชื่อและสลากออมทรัพย์
 9. ลงทะเบียน และยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์
 10. สร้างรายการเตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert)
 11. โอนเงิน หรือจ่ายบิล เมื่อได้รับรายการเรียกเก็บ
 12. QR รับเงิน
 13. ดึงภาพ QR เพื่อชำระเงิน
 14. การเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำธุรกรรม
 15. การตั้งค่าการแสดงเลขที่บัญชี
 16. อื่นๆ เช่น ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ธนาคาร ความรู้ ราคาสินค้าเกษตร ทีวี ธ.ก.ส. ปรึกษาสินเชื่อ ค้นหาที่ตั้งสาขา ตรวจสลาก และข้อมูลทางการเงิน

วงเงินในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 2. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.
  • บัญชีออมทรัพย์ใช้สมุด (Type 2001)
  • บัญชีออมทรัพย์ไม่ใช้สมุด (Type 2002)
  • บัญชีเงินฝากออมดีมีทุน (Type 2004)
  • บัญชีออมทรัพย์รักษาทรัพย์ (Type 2101)
  • บัญชีออมทรัพย์ทวีโชค (Type 2004)
  • บัญชีเงินฝาก A-Savings (Type 2014)
  • บัญชีเงินฝาก Senior Savings (Type 2004)
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Type 2015)
  • บัญชีกระแสรายวัน (Type 1001)
  • บัญชีเงินกระแสรายวันพลัส (Type 1003)
 3. มีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ IOS 10.0 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป และรองรับการเชื่อม
  ต่อ Internet (GPRS,EDGE,3G,4G,WIFI)

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ธ.ก.ส. ขอยกเลิกการรับสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ทุกช่องทาง
  ทั้งนี้ ลูกค้า ธ.ก.ส. A-Mobile (เดิม) ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยธนาคารกำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงิน
  และโอนเงินไปยังบุคคลอื่นได้เพียง 5,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 20,000 บาท/วัน ไปจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดให้บริการ

การ Download ธ.ก.ส. A-Mobile

baac amobile appstore baac amobile playstore baac amobile appgallery

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกํารใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน