ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (อก.)
2 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (สาขาด่านซ้าย จังหวัดเลย)
3 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (อก.)
4 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (ทน.)
5 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (ทน.)
6 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (อก.)
7 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (ตส.)
8 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (อก.)
9 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (บป.)
10 2567 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 1 โครงการ (ทน.)

กลับสู่ด้านบน