ลำดับที่ โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุด การรับข้อคิดเห็น จำนวนความคิดเห็น สรุปผล
012049 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และปีบัญชี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63 - มี
011723 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี และส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 - มี
011719 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกั้นบุคคลเข้า-ออกอัตโนมัติ (Pedestrian Flap Barrier) สำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 - มี
011613 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 63 3 ก.ย. 63 2 มี
011566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรม จำนวน 1,240 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63 1 มี
011403 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ค. 63 4 ส.ค. 63 - มี
011132 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี 2563 และปีบัญชี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 5 มี
010728 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ จำนวน 100,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 63 29 มิ.ย. 63 - มี
010672 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 - มี
010671 ร่างประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 - มี

กลับสู่ด้านบน