ลำดับที่ โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุด การรับข้อคิดเห็น จำนวนความคิดเห็น สรุปผล
016523 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 6 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 - มี
016505 ร่างประกาศประกวดราคาสำหรับงานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 25 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e?Bidding) 29 ก.พ. 67 6 มี.ค. 67 - มี
016492 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้ประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 - มี
016478 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 2 มี
016462 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 - -
015959 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 - มี
015432 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 - -
015417 ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66 3 มี
015265 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 66 5 เม.ย. 66 1 มี
015256 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร โดยการประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 - -

กลับสู่ด้านบน