"จ่ายบิลสะดวก ง่าย ทันใจ ผ่าน ธ.ก.ส. มาที่เดียวจ่ายได้ครบครัน"

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ

- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ชำระผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ (ต้องเป็นบัตร ATM ของ ธ.ก.ส. เท่านั้น)

- ชำระผ่าน Mobile Application ของ ธ.ก.ส.

*** ทุกครั้งที่ชำระผ่านเคาน์เตอร์ และตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. จะได้รับ Slip เป็นหลักฐานการรับชำระ

*** ชำระ Mobile Application ของ ธ.ก.ส. จะได้รับ E-Slip เป็นหลักฐานการชำระเงิน

ประเภทค่าสินค้าและบริการที่รับชำระ

ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย
กลุ่มสาธารณูปโภค รับชำระค่าสาธารณูปโภค
กลุ่มโทรศัพท์มือถือ รับชำระค่าโทรศัพท์มือถือ
กลุ่มบริการเติมเงิน รับชำระค่าบริการเติมเงิน
กลุ่มค่าบัตรเครดิต รับชำระค่าบัตรเครดิต
กลุ่มค่าสินค้าและบริการ รับชำระค่าสินค้าและบริการ (BAAC / Biller Bank)
กลุ่มสินเชื่อ/เช่าซื้อ รับชำระค่าสินเชื่อ/เช่าซื้อ
กลุ่มค่าเบี้ยประกัน (ลูกค้าทั่วไป) รับชำระค่าเบี้ยประกัน สำหรับลูกค้าทั่วไป
กลุ่มค่าเบี้ยประกัน (ลูกค้าทั่วไป) รับชำระค่าเบี้ยประกัน สำหรับลูกค้าทั่วไป
กลุ่มค่าเบี้ยประกันชีวิต (โครงการธนาคาร) รับชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับโครงการธนาคาร
กลุ่มค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (โครงการธนาคาร) รับชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัย สำหรับโครงการธนาคาร
สำนักงานประกันสังคม รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน
กลุ่มลงทะเบียนเรียน รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน (สถาบันการศึกษา)
กลุ่มรับเงินนอกสถานที่ รับชำระค่าบริการรับ - ส่งเงินนอกสถานที่
กลุ่มสมาคมฌาปนกิจ รับชำระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปกิจ
กลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับชำระค่าใช้บริการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
กลุ่มงานธนาคาร รับชำระค่าใช้บริการของงานธนาคาร
กลุ่มบริจาค รับเงินบริจาค
กลุ่ม e-Donation รับเงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอื่น ๆ รับชำระค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมขึ้นกับข้อตกลงของบริษัทผู้ให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

- Call Center 0 2555 0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน