"จ่ายบิลสะดวก ง่าย ทันใจ ที่ ธ.ก.ส. มาที่เดียวจ่ายได้ครบครัน"

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ

- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ชำระผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ (ต้องเป็นบัตร ATM ของ ธ.ก.ส. เท่านั้น)

*** ทุกครั้งที่ชำระผ่านเคาน์เตอร์ และตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. จะได้รับ Slip เป็นหลักฐานการรับชำระ

ประเภทค่าสินค้าและบริการที่รับชำระ

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ?ค่าไฟฟ้า ?ค่าโทรศัพท์)

- ค่าภาษีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

- เงินสมทบประกันสังคม

- ค่าบัตรเครดิต

- ค่าลงทะเบียนเรียน

- ค่าโทรศัพท์มือถือ (รายเดือน/เติมเงิน)

- ค่าเช่าซื้อ/สินเชื่อ

- ค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

- ค่าสมาคมฌาปนกิจของลูกค้า ธ.ก.ส.

- ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมขึ้นกับข้อตกลงของบริษัทผู้ให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

- Call Center 0 2555 0555


กลับสู่ด้านบน