วิธีการนำบริการ RSS จาก BAAC FEED PORTAL ไปใช้ในโปรแกรม RSS Reader ของคุณ
1. Copy URL/shortcut ที่ท่านสนใจ
2. Paste URL ไปยัง RSS Reader ของท่าน
3. Save URL

ประเภทข้อมูล Copy URLs ไปยัง RSS Reader ของท่าน
ข่าวสาร ธ.ก.ส. http://www.baac.or.th/feed/rss-group3sub1.xml
ข่าวแจก ธ.ก.ส. (Press Release) http://www.baac.or.th/feed/rss-group3sub1-4.xml
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.baac.or.th/feed/rss-group3sub6.xml
วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร http://www.baac.or.th/feed/rss-group3sub8.xml
สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส. http://www.baac.or.th/feed/rss-group3sub11.xml
สมัครงาน กับ ธ.ก.ส. http://www.baac.or.th/feed/rss-group3sub7.xml

กลับสู่ด้านบน