แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปีบัญชี 2567
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562

รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
ปีบัญชี 2564 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2563 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2562 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2561 (รอบเวลา 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงาน
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปีบัญชี 2567
    - ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
    รอบที่ 1
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ปีบัญชี 2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปีบัญชี 2567
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561

กลับสู่ด้านบน