แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562

รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
ปีบัญชี 2564 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2564 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2563 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2562 (รอบเวลา 6 เดือน)
ปีบัญชี 2561 (รอบเวลา 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงาน
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปีบัญชี 2566
ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561

กลับสู่ด้านบน