นายฉัตรชัย  ศิริไล
นายฉัตรชัย ศิริไล chatchai@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6900
ผู้จัดการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง kasarb.ng@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6923
รองผู้จัดการ
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง seksan.ch@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6943
รองผู้จัดการ
นายสมชาย คมพงษ์ปภา
นายสมชาย คมพงษ์ปภา somchai.kom@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6934
รองผู้จัดการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ sorat.so@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6940
รองผู้จัดการ
นายยุวพล วัตถุ
นายยุวพล วัตถุ yuwapon.wat@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6931
รองผู้จัดการ
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ pongphun.jo@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6905
รองผู้จัดการ
นายณรงค์  ขันติวิริยะกุล
นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล narong.kh@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 ต่อ 6909
รองผู้จัดการ
นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล yotin.pe@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6967
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ narong.sa@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 Ext. 6914
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายกิตติภพ    อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร kittipob.au@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 ต่อ 6928
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายไพศาล    หงษ์ทอง
นายไพศาล หงษ์ทอง paisan.ho@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 ต่อ 6960
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวไข่มุก  จูงใจจารุมาศ
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ kaimuk@baac.or.th Tel. 0 2558 6555 ต่อ 6955
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายมานพ จินาไหม
นายมานพ จินาไหม manop.ji@baac.orth Tel. 0 2558 6555 ต่อ 6973
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายนรินทร์ สมสะอาด
นายนรินทร์ สมสะอาด narin.so@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6942
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายศรัทธา อินทรพรหม
นายศรัทธา อินทรพรหม Sattha.in@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6906
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล
นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล thanid.th@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6946
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์ kriangkrai.ka@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6952
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายสุภาษิต ศุภวุฒิ
นายสุภาษิต ศุภวุฒิ Supasit.su@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6919
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายวิทยา ปทุมาสูตร
นายวิทยา ปทุมาสูตร Wittaya.pat@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6913
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายเชษฐา แหล่ป้อง
นายเชษฐา แหล่ป้อง Chedtha.la@baac.or.th 02 2558 6555 ต่อ 6949
ผู้ช่วยผู้จัดการ

กลับสู่ด้านบน