ผู้จัดการ


นายฉัตรชัย  ศิริไล
นายฉัตรชัย ศิริไล
ผู้จัดการ
chatchai@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6900

   รองผู้จัดการ


นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง
รองผู้จัดการ
kasarb.ng@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6923

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
รองผู้จัดการ
seksan.ch@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6943

นายยุวพล วัตถุ
นายยุวพล วัตถุ
รองผู้จัดการ
yuwapon.wat@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6931

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์
รองผู้จัดการ
pongphun.jo@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6905

นายณรงค์  ขันติวิริยะกุล
นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล
รองผู้จัดการ
narong.kh@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6909

นายเชษฐา แหล่ป้อง
นายเชษฐา แหล่ป้อง
รองผู้จัดการ
Chedtha.la@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6949

นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
รองผู้จัดการ
kriangkrai.ka@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6952

   ผู้ช่วยผู้จัดการ


นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
yotin.pe@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6967

นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
narong.sa@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6914

นายไพศาล    หงษ์ทอง
นายไพศาล หงษ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
paisan.ho@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6962

นางสาวไข่มุก  จูงใจจารุมาศ
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
kaimuk@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6930

นายมานพ จินาไหม
นายมานพ จินาไหม
ผู้ช่วยผู้จัดการ
manop.ji@baac.orth
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6973

นายศรัทธา อินทรพรหม
นายศรัทธา อินทรพรหม
ผู้ช่วยผู้จัดการ
Sattha.in@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6906

นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล
นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
thanid.th@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6946

นายวิทยา ปทุมาสูตร
นายวิทยา ปทุมาสูตร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
Wittaya.pat@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6913

นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์
นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
komen.ko@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6967

นายเกียรติศักดิ์ พระวร
นายเกียรติศักดิ์ พระวร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
kiattisak.pr@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6967

นายณะที ไกรลพ
นายณะที ไกรลพ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
natee.kr@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6967

นายสุนัน พงศ์ประยูร
นายสุนัน พงศ์ประยูร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
sunan.po@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6967

นายทองคำ เกตุโชติ
นายทองคำ เกตุโชติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
tongkum@baac.or.th
เบอร์ติดต่อ 02 2558 6555 ต่อ 6967

กลับสู่ด้านบน