รองผู้จัดการ


นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
รองผู้จัดการ
(Chief Digital and Technology Officer : CDTO)
kriangkrai.ka@baac.or.th


   ผู้ช่วยผู้จัดการนางสาวไข่มุก  จูงใจจารุมาศ
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(Chief Digital Officer : CDO)
kaimuk@baac.or.th


นายทองคำ เกตุโชติ
นายทองคำ เกตุโชติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(Chief Information Officer : CIO)
tongkum@baac.or.th


กลับสู่ด้านบน