บริการ BAAC Insure

  1. ซื้อประกันภัยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก
  3. ตรวจสอบข้อมูลการขอเอาประกันภัย
     

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

- สมัครผ่านแอปพลิเคชัน BAAC INSURE ด้วยตนเอง
 


การ Download BAAC Insure

baac amobile appstore baac amobile playstore
 
 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

 


กลับสู่ด้านบน