อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างฝากทำงาน ธ.ก.ส.
และอย่าใช้วิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ
โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้การเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 2 (Aptitude Test)


กลับสู่ด้านบน