ประกาศผลคะแนนและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ปี ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2566 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2565 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2564 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2563 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2562 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2561 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2560 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2559 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2558 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2557 รายงานผลการประเมิน ITA

กลับสู่ด้านบน