ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
014501 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2565 ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 18 ส.ค. 65
014502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 1 ชั้น สาขานายูง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 65
014503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 65
014504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานสาขาเมยวดี โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 65
014505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ ๕ ปี ปีบัญชี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ทบทวนครั้งที่ ๒) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ปีบัญชี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค. 65
014493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA จำนวน 257 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา 17 ส.ค. 65
014494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินแนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ CBS รองรับการเป็น Digital Banking โดยวิธีเปรียบเทียบ 17 ส.ค. 65
014495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคา 17 ส.ค. 65
014500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบฝากเงินสลากออมทรัพย์ (41-091) โดยวิธีพิเศษ 17 ส.ค. 65
014499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาปฐมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีพิเศษ 17 ส.ค. 65

กลับสู่ด้านบน