ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
006935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการและนักการ ประจำปีบัญชี 2562-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 62
006936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สำหรับส่งสัญญาณการออกอากาศไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์ของธนาคาร โดยวิธีเปรียบเทียบ 18 มิ.ย. 62
006929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมในโครงการตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2562 17 มิ.ย. 62
006928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างรื้อถอนและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ธนาคารบริเวณชั้นดาดฟ้า ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 62
006922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อจำนวนข้อความสั้นสำหรับระบบส่งข้อความ (Short Message Service) เส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง โดยวิธีเปรียบเทียบ 13 มิ.ย. 62
006919 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขาลำพญากลาง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย. 62
006920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว สาขานนทบุรี โดยวิธีพิเศษ 12 มิ.ย. 62
006915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสืื่อป้ายโฆษณาศาลารอรถโดยสารประจำทาง ณ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยวิธีพิเศษ 11 มิ.ย. 62
006894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ 10 มิ.ย. 62
006896 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 19011 (Re ? Certification) โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน