ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
014810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารความสัมพันธ์และส่งเสริมเงินฝากภาครัฐและภาคประชาชน ปีบัญชี 2565 โดยวิธีพิเศษ สาขาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 ธ.ค. 65
014811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้าย POLE SIGN และป้ายชื่อธนาคาร (FASCIA) ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง โดยวิธีพิเศษ 1 ธ.ค. 65
014804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์ใบรับเงินชั่วคราวเพื่อรับชำระหนี้เงินกู้ (42-012) จำนวน 1,200 เล่ม โดยวิธีพิเศษ 30 พ.ย. 65
014806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Payment Gateway และ Corporate Banking เพื่อรองรับ Payment System โดยวิธีพิเศษ 30 พ.ย. 65
014807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสถาบันภายนอกประเมินขีดความสามารถทางการบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 65
014808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์กระบะ ประจำส่วนงาน สนจ.หนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 30 พ.ย. 65
014796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายของธนาคาร ภายใต้เครื่องหมาย A-Product ประจำปีบัญชี 2565 โดยวิธีเปรียบเทียบ 28 พ.ย. 65
014797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับใช้งานธนาคาร โดยวิธีพิเศษ 28 พ.ย. 65
014793 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโพธิ์ประทับช้าง 25 พ.ย. 65
014787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้าย POLE SIGN และป้ายชื่อธนาคาร FASCIA ธ.ก.ส.สาขาเจริญเมือง โดยวิธีพิเศษ 24 พ.ย. 65

กลับสู่ด้านบน