ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
010150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)สาขาปัว 7 เม.ย. 63
010154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องพักเพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงาน สนจ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 63
010159 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 สาขาหนองปรือ 7 เม.ย. 63
010160 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 4/2563 7 เม.ย. 63
010161 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สาขาควนกาหลง ประจำไตรมาส 4/2562 7 เม.ย. 63
010167 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 ) สาขาหนองตางู 7 เม.ย. 63
010164 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนมราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) สาขาหนองกุลา 7 เม.ย. 63
010173 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) สาขาคำชะอี 7 เม.ย. 63
010175 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 7 เม.ย. 63
010179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 สนจ.สระบุรี 7 เม.ย. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน