ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
012484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 64
012487 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรฐานกลางเพื่อเชื่อมโยงกับระบบให้บริการ Service Oriented Architecture :SOA โดยวิธีประกวดราคา 4 มี.ค. 64
012483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบัตรเดบิต PromptCard มาตรฐาน Thai Standard โดยวิธีเปรียบเทียบ 3 มี.ค. 64
012476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อระบบบริหารข้อมูลข่าวสาร TQ Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 64
012477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน สาขายโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีประกวดราคา 2 มี.ค. 64
012478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าใช้ระบบธนาคารผ่านเครื่อง Smart Device โดยวิธีเปรียบเทียบ 2 มี.ค. 64
012479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ Gift Card Tesco Lotus สำหรับแคมเปญสินเชื่อ "A-Cash ใช้บัตรจัดให้ ปี64" โดยวิธีพิเศษ 2 มี.ค. 64
012480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาทุ่งน้าวและหน่วยอำเภอ โดยวิธีพิเศษ 1 มี.ค. 64
012466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางระบบควบคุมความชื้นในดิน พร้อมติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบควบคุมน้ำ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีพิเศษ 25 ก.พ. 64
012467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยนวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส.บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีพิเศษ 25 ก.พ. 64

กลับสู่ด้านบน