ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
013731 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่้ 17 ม.ค. 65
013732 ประกาศ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 17 ม.ค. 65
013733 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 1 /2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2564 รอบการจับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีพิเศษ 17 ม.ค. 65
013737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2-2564 รอบการจับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีพิเศษ 17 ม.ค. 65
013738 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2564 ไตรมาส 3/2564 17 ม.ค. 65
013739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) โดยวิธีพิเศษ 17 ม.ค. 65
013741 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 17 ม.ค. 65
013742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรีวิวชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ โดยวิธีพิเศษ 17 ม.ค. 65
013743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) รอบการจับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 ม.ค. 65
013744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "รถยนต์ Toyota Yaris" รุ่น 1.2 Sport สีแดง จำนวน 15 คัน 17 ม.ค. 65

กลับสู่ด้านบน