ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
013411 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) สนจ.สมุทรสงคราม 15 ต.ค. 64
013412 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรกฎาคม -กันยายน 2564) 15 ต.ค. 64
013413 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรกฎาคม -กันยายน 2564) 15 ต.ค. 64
013418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในภายนอกอาคารสำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และส่วนงานประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขาวังสามหมอ โดยวิธีพิเศษ 15 ต.ค. 64
013406 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2564 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่และสาขาในสังกัด 14 ต.ค. 64
013407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ-วางผังบริเวณอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ธ.ก.ส. สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีพิเศษ 14 ต.ค. 64
013408 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 สนจ.บึงกาฬ 14 ต.ค. 64
013403 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างออกแบบ-วางผังบริเวณอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ธ.ก.ส. สาขาโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 ต.ค. 64
013404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ที่มีต่อ ธ.ก.ส ปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12 ต.ค. 64
013414 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ประจำ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 12 ต.ค. 64

กลับสู่ด้านบน