ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
010985 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 สาขาขาณุวรลักษบุรี (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 10 ก.ค. 63
010989 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สาขาสะบ้าย้อย 10 ก.ค. 63
010990 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี 10 ก.ค. 63
010991 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 10 ก.ค. 63
010992 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สาขาอาจสามารถเป็หนังสือ 10 ก.ค. 63
010995 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) สาขาบ้านแฮด 10 ก.ค. 63
010948 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563) สาขานาคู 9 ก.ค. 63
010950 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (สาขาลาดยาว สนจ.นครสวรรค์ ) 9 ก.ค. 63
010953 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ค. 63
010954 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (สาขาศาลเจ้าไก่ต่อ สนจ.นครสวรรค์ ) 9 ก.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน