ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
016659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับการปรับกระบวนการพิจารณาสินไหม ธกส มอบรัก ธกส เพิ่มรัก และ ธกส ทวีรัก 99 โดยวิธีพิเศษ 23 เม.ย. 67
016656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับการปรับปรุงกระบวนการกู้ยืมเงินกรมธรรม์ ธกส เพิ่มรัก โดยวิธีพิเศษ 23 เม.ย. 67
016652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับทดแทนเครื่องที่จะสิ้นสุดสัญญา โดยวิธีประกวดราคา 22 เม.ย. 67
016645 ิยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงาน สาขาตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 19 เม.ย. 67
016651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์คันเดิมต่อเนื่อง ธ.ก.ส.สาขาโคกตูม 18 เม.ย. 67
016641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสิทธิ์การใช้งาน Anti-Virus for Virtual Server โดยวิธีเปรียบเทียบ 18 เม.ย. 67
016634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคา 17 เม.ย. 67
016623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานสาขาท่าต้นเกี๋ยง โดยวิธีพิเศษ 10 เม.ย. 67
016624 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) โดยวิธีประกวดราคา 10 เม.ย. 67
016625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับธุรกรรมธนาคาร โดยวิธีประกวดราคา 10 เม.ย. 67

กลับสู่ด้านบน