ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
009545 ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 สาขาดอนจิก 17 ม.ค. 63
009548 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ธ.ก.ส. สนจ.เชียงราย 17 ม.ค. 63
009549 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร โดยวิธีเปรียบเทียบ 17 ม.ค. 63
009550 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ธ.ก.ส.สาขาห้วยคต-ทุ่งนา 17 ม.ค. 63
009551 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี 17 ม.ค. 63
009553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 17 ม.ค. 63
009527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์ใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ (ประเภทออมทรัพย์สงเคราะห์) โดยวิธีพิเศษ 16 ม.ค. 63
009528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้นิรภัยธนาคารให้เช่าพร้อมติดตั้ง ของสาขาบางเขน ประจำปีบัญชี 2562 โดยวิธีพิเศษ 16 ม.ค. 63
009530 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 16 ม.ค. 63
009531 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2562 สาขาแก่งกระจาน 16 ม.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน