ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
011716 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ธ.ก.ส.สาขาระโนด 25 ก.ย. 63
011717 ประกาศผลผู้ชนะาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) สาขาสะท้อน 25 ก.ย. 63
011718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยวิธีประกวดราคา 25 ก.ย. 63
011711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมงานส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขาศรีธาตุ โดยวิธีพิเศษ 24 ก.ย. 63
011712 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Central Host และระบบสำรอง โดยวิธีประกวดราคา 24 ก.ย. 63
011713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาการบันทึกข้อมูลคำร้องของผู้ใช้บริการด้วยการปรับปรุงระบบ Call Center (iMind) ให้สอดคล้องกับระบบ VOC ที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีพิเศษ 24 ก.ย. 63
011714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนากระบวนการประมวลผลอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) โดยวิธีประกวดราคา 24 ก.ย. 63
011715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตกระดาษเทอร์มอล (สลิป) สำหรับเครื่อง ATM โดยวิธีเปรียบเทียบ 24 ก.ย. 63
011706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ-วางผังอาคารบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สาขาเลาขวัญ 23 ก.ย. 63
011707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์เก๋ง สาขาอ่าวนาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ 23 ก.ย. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน