ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
008625 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 18 ต.ค. 62
008631 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สาขาสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 18 ต.ค. 62
008630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน ๑ คัน สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขารือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 62
008632 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สาขารือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 18 ต.ค. 62
008638 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนเดือนกันยายน พ.ศ.2562 สาขานครปฐม 18 ต.ค. 62
008639 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 18 ต.ค. 62
008604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก 17 ต.ค. 62
008605 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) สาขาดอนโมง 17 ต.ค. 62
008606 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) สาขาบ้านแฮด 17 ต.ค. 62
008612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้ระบบโปรแกรมสะสมคะแนน และจัดการของรางวัล (Point Management) โดยวิธีพิเศษ 17 ต.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน