ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
2 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2567
3 2566 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2567
4 2566 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
5 2566 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2567
6 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566
7 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
8 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566
9 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
10 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กลับสู่ด้านบน