ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)
2 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 66)
3 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 66)
4 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 66)
5 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. - มี.ค. 66)
6 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 65)
7 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 65)
8 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
9 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. - มี.ค. 65)
10 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 64)

กลับสู่ด้านบน