ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2565 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบสินเชื่อ (Easy Loan) โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
2 2565 จ้างพัฒนาเพื่อต่อยอดการให้บริการ ATM โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
3 2565 จ้างดำเนินงาน LINE Official BAAC Family ปีบัญชี 2565 วิธีเปรียบเทียบ ดาวน์โหลดไฟล์
4 2565 โครงการซื้อเครื่องมือสื่อสารให้กับ กรรมการ ธ.ก.ส. จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์
5 2565 โครงการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (PC) โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
6 2565 โครงการซื้อแท็บเล็ต (Tablet) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์
7 2565 จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตราฐาน Thai Standard โดยวิธีเปรียบเทียบ ดาวน์โหลดไฟล์
8 2565 เช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (Multifunction Printer) โดยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดไฟล์
9 2565 โครงการซื้อระบบบริการข้อมูลข่าวสารทางการเงิน TQ Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์
10 2565 โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multi protocol Label Switching (MPLS) สาหรับสาขาทั่วประเทศ โดยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดไฟล์

กลับสู่ด้านบน