ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2564 จ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ Payment Gateway เพื่อรองรับการให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปีที่ 2 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
2 2564 จ้างบริการส่งข้อความสำหรับระบบส่งข้อความสั้น (Short Message Service) เส้นทางสำรอง จำนวน 100,000,000 ข้อความ โดยวิธีเปรียบเทียบ ดาวน์โหลดไฟล์
3 2564 จ้างบริการส่งข้อความสำหรับระบบส่งข้อความสั้น (Short Message Service) เส้นทางหลัก จำนวน 200,000,000 ข้อความ โดยวิธีเปรียบเทียบ ดาวน์โหลดไฟล์
4 2564 โครงการจ้างผลิตกระดาษเทอร์มอล (สลิป) สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) และเครื่องรับฝากและถอนเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) แบบ Recycle ดาวน์โหลดไฟล์
5 2564 โครงการเช่าสัญญาณเครือข่าย 3G/4G แบบ Private SIM พร้อมวงจรสื่อสาร ชุดที่ 2 จำนวน 1,000 เลขหมาย พร้อมวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ MPLS พร้อมอุปกรณ์ Router โดยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดไฟล์
6 2564 โครงการเช่าสัญญาณเครือข่าย 3G/4G แบบ Private SIM พร้อมวงจรสื่อสาร ชุดที่ 1 จำนวน 3,500 เลขหมาย พร้อมวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ MPLS พร้อมอุปกรณ์ Router โดยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดไฟล์
7 2564 โครงการจ้างผู้ทดสอบเจาะระบบและตรวจสอบช่องโหว่ระบบงานธนาคารที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเปรียบเทียบ ดาวน์โหลดไฟล์
8 2564 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile ดาวน์โหลดไฟล์
9 2564 จ้างที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
10 2564 เช่าลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service F1) เพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์

กลับสู่ด้านบน