ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
013317 ประกาศผู้ชนะซื้อทรัพย์สินนอกหลักเกณฑ์ ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 64
013281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2564 รอบการจับรางวัลเดือนสิงหาคม 2564 รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง หนัง 2 สลึง จำนวน 219 แท่ง โดยวิธีพิเศษ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย 16 ก.ย. 64
013310 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook) โดยวิธีประกวดราคา 16 ก.ย. 64
013311 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่าเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook Printer)) โดยวิธีประกวดราคา 16 ก.ย. 64
013307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยวิธีพิเศษ 15 ก.ย. 64
013308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ (41-009) และสมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข (41-078) โดยวิธีประกวดราคา 15 ก.ย. 64
013301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานหน่วยอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยวิธีพิเศษ 14 ก.ย. 64
013304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุง ชั้น 1-2 อาคารสำนักงาน และงานส่วนประกอบอื่น ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีพิเศษ 14 ก.ย. 64
013305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุง อาคารบ้านพักพนักงาน สูง 2 ชั้น 4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง และงานส่วนประกอบอื่น ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีพิเศษ 14 ก.ย. 64
013306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุง ชั้น 1-2 อาคารสำนักงาน และงานส่วนประกอบอื่น ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีพิเศษ 14 ก.ย. 64

กลับสู่ด้านบน