ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแว้ง จังหวัดนราธิวาส 19 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาของใช้สำนักงาน (Stationary) และอื่น ๆ จำนวน 105 รายการ ผ่านระบบ e-Catalog ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน สาขาอรัญประเทศ จำนวน 1 หลัง (ที่ทำการเดิมอาคารกรมธนารักษ์) พร้อมงานบริเวณส่วนประกอบอื่น ๆ 13 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฏาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 11 พ.ย. 62 12 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสันกำแพง 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคาร วก.พักอาศัยพนักงานสูง3ชั้นมีดาดฟ้า พร้อมงานส่วนประกอบอื่นๆ สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร 8 พ.ย. 62 12 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (StarCat Enterprise) โดยวิธีประกวดราคา 6 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน