ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ (93-006) จำนวน 150,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 3 ครอบครัว สูง 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาบางระกำ 23 ม.ค. 66 26 ม.ค. 66
ร่างประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ประจำปีบัญชี 2566 ถึงปีบัญชี 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) จำนวน 1,245 สาขาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) จำนวน 1,245 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Renovote) ธ.ก.ส.สาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์สาขา 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 - 12 เม.ย. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook Automatic Machine : PAM) จำนวน 1,242 เครื่อง 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคา 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการจัดทำ LINE Official BAAC Family ประจำปีบัญชี 2566 โดยวิธีเปรียบเทียบ 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิใช้งาน License สำหรับเพิ่มการป้องกัน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Mobile Application โดยวิธีพิเศษ 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานสาขากาบเชิง โดยวิธีพิเศษ 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ธ.ก.ส.สาขาพญาเม็งราย โดยวิธีพิเศษ 23 มี.ค. 66
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงิน (Treasury System) โดยวิธีพิเศษ 24 มี.ค. 66

กลับสู่ด้านบน