ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66
ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 66 5 เม.ย. 66
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร โดยการประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร และอาคารนางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร และอาคารนางเลิ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่หอสมุด ชั้น 3 อาคาร TOWER สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 - 16 ต.ค. 66
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า-คนพิการ, ป้ายโลโก้ธนาคาร และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 - 10 ต.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 1 ชั้น (ที่ทำการแห่งใหม่) ธ.ก.ส. สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายสื่อสาร (Private SIM) สำหรับการให้บริการ e-Open Account โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ภายในและภายนอกอาคาร และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาเลย จังหวัดเลย โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าระบบบัตรคิวสำหรับสาขา โดยวิธีประกวดราคา 28 ก.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 66

กลับสู่ด้านบน