ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ จำนวน 80,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2561 - 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาปลอดภัยธนาคาร ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ ประจำปีบัญชี 2562 ถึง 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบ Digital สาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสคำํยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ของ ธ.ก.ส.สาขาตะพานหิน 12 ก.ค. 62 17 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 10 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 10 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ประเภท Smartphone Wiko jerry 4 โดยวิธีพิเศษ 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก สาขานครพนม ธาตุพนม นาแก ปลาปาก 18 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1/2562 ประจำสาขาบ้านกร่าง 18 ก.ค. 62
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สนจ.พิษณุโลก 18 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 18 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 18 ก.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน