ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell with Storage Unit) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ต.ค. 64 14 ต.ค. 64
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุง ชั้น G อาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 64 13 ต.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน สูง 2 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ 31 ส.ค. 64 3 ก.ย. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขารามัน จังหวัดยะลา 21 ต.ค. 64 25 ต.ค. 64 - 5 พ.ย. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาสมุทรปราการ และสำนักงาน สนจ.สมุทรปราการ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64 - 16 พ.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 21 ต.ค. 64 25 ต.ค. 64 - 5 พ.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ชั้น G อาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ 20 ต.ค. 64 20 ต.ค. 64 - 4 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 สนจ.ขอนแก่น 19 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2564) สนจ.พัทลุง 20 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับสาขา โดยวิธีประกวดราคา 21 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดเช็คสีฟ้าในเขตเรียกเก็บ - ภูมิภาค (41-025) โดยวิธีพิเศษ 21 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณสาขา ธ.ก.ส.สาขาชะอวด โดยวิธีพิเศษ 21 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ) 21 ต.ค. 64

กลับสู่ด้านบน