ลำดับที่ โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุด การรับข้อคิดเห็น จำนวนความคิดเห็น สรุปผล
013233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน สูง 2 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ 31 ส.ค. 64 3 ก.ย. 64 - มี
013066 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64 1 มี
013036 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และปีบัญชี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64 - -
012962 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. ที่พักอาศัยพนักงานสูง 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 17 ก.ค. 64 - มี
012961 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64 - มี
012794 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 64 22 มิ.ย. 64 - มี
012779 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ HRIS พร้อมระบบสำรอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 64 17 มิ.ย. 64 - -
012721 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64 - มี
012533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงานสูง 2 ชั้น และปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่น สาขาแว้ง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64 - มี
012531 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน สูง 2 ชั้น และส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขาเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 - -

กลับสู่ด้านบน