การแถลงทิศทางนโยบายโดยผู้บริหาร/ผลการดำเนินงาน

ธ.ก.ส. จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ Bank Agenda ประจำปี 2567
ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมสงกรานต์สราญใจ ประจำปี 2567
ธ.ก.ส. จ่ายเงินค่าบริหารจัดการข้าวให้ชาวนาตามนโยบายรัฐบาล กว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท 10 เม.ย. นี้
ธ.ก.ส. จับมือ สปก. ลงนาม MOU หนุนสินเชื่อต่อยอดการเกษตรไทย
ธ.ก.ส. ร่วม กปร. มอบถังน้ำและระบบการจัดเก็บน้ำรับมือภัยแล้งให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" 29 แห่งในภาคเหน
อสม. เฮ .. ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล รายละ 20,000 บาท
ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฎร์ จังหวัดตาก
ธ.ก.ส. ชวนเด็ก ๆ ออมเงิน เปิดสลากขวัญถุง หน่วยละ 20 บาท รับดอกเบี้ย 2.5% แถมลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 73 ล้านบาท เปิดจอง 3 เม.ย.
ธ.ก.ส. เผยผลงานปีบัญชี 2566 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พร้อมหนุนการฟื้นฟูอาชีพและสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
ธ.ก.ส. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลังในโอกาสครบรอบ 149 ปี
  


คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)ปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566


แผนธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2566 แผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2565 แผนปฏิบัติการของ ธ.ก.ส ประจำปีบัญชี 2564(ทบทวนแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1) แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ


ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน พฤษภาคม 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน เมษายน 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน มีนาคม 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน มกราคม 2566

กลับสู่ด้านบน