คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562


แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน