การแถลงทิศทางนโยบายโดยผู้บริหาร/ผลการดำเนินงาน

ธ.ก.ส. มุ่งสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม เสริมเทคโนโลยีทางการเงินรองรับการแข่งขันและการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเงินสนับสนุน 3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ธ.ก.ส. ปลื้ม! เกษตรกรให้ความสนใจโครงการชำระดีมีคืนจนวงเงินเกือบเต็มแนะเร่งชำระภายใน 17 ก.พ.นี้ ธ.ก.ส. พร้อมดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. ประกาศรวมพลังสร้าง 3 สิ่งที่ดีงามสู่เศรษฐกิจฐานรากทดแทนคุณแผ่นดิน ธ.ก.ส. ออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)ระดมทุนเพื่อใช้ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยผ่านโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้าน ผ่าน ธ.ก.ส.เสริมความแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ธ.ก.ส.เผยผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19


คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563


แผนธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564


ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.


กลับสู่ด้านบน