การแถลงทิศทางนโยบายโดยผู้บริหาร/ผลการดำเนินงาน


ธ.ก.ส. จัดโครงการชำระดีมีคืนพลัส เสริมสภาพคล่องเกษตรกร ธ.ก.ส. ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งส์ สูงสุดที่ AAA (tha) และ F1+ (tha) ต่อเนื่อง 9 ปี ธ.ก.ส. เติมมาตรการดูแลด้านหนี้สิน แบ่งเบาภาระเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. เติมทุน 1.5 แสนล้าน เสริมแกร่งธุรกิจหัวขบวน หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. จัดทัพพื้นที่ เร่งช่วยเหลือลูกค้าก้าวข้ามวิกฤติ ธ.ก.ส. เปิดตัวแอปฯ App tree bank สร้างฐานข้อมูลต้นไม้ ธ.ก.ส. พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลดภาระเกษตรกร ธ.ก.ส. เคลื่อนทุน Green Bond ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ธ.ก.ส หนุนคนรุ่นใหม่ รวมพลังกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัลงาน Thailand Quality Award 2021 ธ.ก.ส. หนุนสหกรณ์นำเทคโนโลยี ขับเคลื่อนสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน ธ.ก.ส. ร่วมกับธสนและวว จัดสัมมนาเปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022 ธ.ก.ส. เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)ปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565แผนธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2565 แผนปฏิบัติการของ ธ.ก.ส ประจำปีบัญชี 2564(ทบทวนแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1) แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน เมษายน 2565 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน มีนาคม 2565 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน มกราคม 2565 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน ธันวาคม 2564 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน พฤศจิกายน 2564


กลับสู่ด้านบน