การแถลงทิศทางนโยบายโดยผู้บริหาร/ผลการดำเนินงาน


ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดร้อยละ 0.52 ตั้งแต่ 17 ก.พ. 66 เป็นต้นไป ธ.ก.ส. หนุนธุรกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ภาคชนบท พร้อมอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยล้านละร้อย ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. แจ้งปรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส. จัดมาตรการแก้ปัญหาหนี้พี่น้องชาวใต้แบบครบวงจร ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จังหวัดสงขลา ธ.ก.ส เติมทุน 30,000 ล้าน หนุน SME ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก BCG Model ธ.ก.ส. จัดมาตรการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรแบบครบวงจร ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จังหวัดชลบุรี ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร ทั้งคืนดอกเบี้ย ลดภาระหนี้ และเสริมสภาพคล่อง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้


คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)ปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566


แผนธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2566 แผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2565 แผนปฏิบัติการของ ธ.ก.ส ประจำปีบัญชี 2564(ทบทวนแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1) แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 1 (Q1)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ


ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน พฤษภาคม 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน เมษายน 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน มีนาคม 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน มกราคม 2566

กลับสู่ด้านบน