ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2563 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
2 2562 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
3 2561 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2561 (เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
4 2560 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2560 (เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
5 2559 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2559 (เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560)
6 2558 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลับสู่ด้านบน