ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2563 ประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกั้นบุคคลเข้า-ออกอัตโนมัติ (Pedestrian Flap Barrier) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2563 ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 2 เครื่อง ของอาคารประชาชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2563 การเช่ารถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO SMART CAB 2.4 MID AT (แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ) สำหรับใช้งานประจำสาขาสามพราน จำนวน 1 คัน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2563 จัดเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2563 จัดเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาบิ๊กซีนาดี จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2563 จัดเช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาบิ๊กซีนาดี จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2563 จัดเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาหนองแสง จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2563 จัดเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขานายูง จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2563 จัดเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาเมืองโนนสูง จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2563 จัดเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาพันดอน จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน