ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 151 เครื่อง อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่า เช่ารถยนต์กระบะสองตอน จำนวน 1 คันระยะเวลา 5 ปีสาขาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 การเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 2.8 M/T จำนวน 1 คัน สำหรับใช้งานสาขาชนบท งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการทบทวนขีดความสามารถของพนักงาน โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2562 เช่ารถยนต์กระบะสองตอน จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2562 เช่ารถยนต์แบบตู้ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 เช่ารถยนต์กระบะสอตอน จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 จัดเช่ารถยนต์กระบะ สาขาสทิงพระ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 จัดเช่ารถยนต์กระบะ ยีห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBLE CAB 2.8 G สนจ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 เช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตูเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาทวดทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน