ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 ประกาศราคากลางงานจ้างจัด โครงการศึกษาดูงานเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดิอน ก.ค.62-ก.ย. 62) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 โครงการจ้างออกแบบ-วางผังบริเวณอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบสาขาเทพารักษ์ งานจ้างก่อสร้าง
4 2562 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบ-เขียนแบบวางผังอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาพระทองคำ งานจ้างก่อสร้าง
5 2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
6 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 จัดเช่ารถยนต์นั่งแบบเก๋ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ธ.ก.ส. สาขาสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคุญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 จัดเช่ารถยนต์ (ตู้) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 3.0 M/T สำหรับใช้งานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 ประกาศราคากลางจ้างผลิตของรางวัลพิเศษสำหรับกิจกรรม "BAAC Fit&Firm" Change your life by yourself เป็นเสื้อออกกำลังกาย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน