ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 การจัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 การจัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 เช่ารถยนต์ประจำศูนย์บริการเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และศูนย์บริการเทคโนโลยีสำนักงานใหญ่ จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูกันไฟและระบบดับเพลิงและส่วนประกอบอื่นๆ อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
5 2562 เช่ารถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6 G จำนวน 1 คัน และ รถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBLE CAB 2.4 E (แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 2 คัน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2562 งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร วก. และบ้านพักสำหรับพนักงาน สนจ.พะเยา งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน 30 กันยายน พ.ศ. 2562) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์เก๋ง TOYOTA รุ่น Corolla Altis 1.6 G สำหรับใช้งานประจำ สนจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 จัดซื้อเสื้อหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 เช่ารถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G สำหรับใช้งานประจำสาขาดงสุวรรณ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน