ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2564 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งสัญญาณเตือนภัยเพลิงไหม้ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าเงินสำรองสงเคราะห์ชีวิตด้วยวิธี Gross Premium Valuation (GPV) และมูลค่าความเสี่ยงด้านประกันภัยของสัญญาประกันภัยระยะสั้นและระยะยาว โดยวิธีพิเศษ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ) ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 10 หลักสูตร Smart Manager ประจำปีบัญชี 2564 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2564 ประกาศราคากลางโครงการเช่าระบบบริหารงานคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2564 ประกาศราคากลางงานซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และปีบัญชี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2564 การเช่ารถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOYA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6 G ธ.ก.ส.สาขาบุญเรือง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2564 การเช่ารถยนต์กระบะยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUK REVO DOUBLE CAB 2.8 HIGHT MT ขับเคลื่อน 4 ล้อ ธ.ก.ส.สาขาบุญเรือง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2564 การเช่ารถยนต์กระบะยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUK REVO DOUBLE CAB 2.8 HIGHT MT ขับเคลื่อน 4 ล้อ ธ.ก.ส.สาขาแม่สรวย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2564 การเช่ารถยนต์กระบะยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUK REVO DOUBLE CAB 2.4MID MT 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ธ.ก.ส.สาขาแม่จัน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน