ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำกิจกรรม Happy Family และกิจกรรมพี่รับน้องสำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปีบัญชี 2565 โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2565 งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ธ.ก.ส.สาขาเจริญเมือง) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบาย คู่มือ และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษา
4 2565 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2564-2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2566 โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2565 การเช่ารถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 ENTRY AT (แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ) เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ธ.ก.ส.สาขาตลาดวาปีปทุม งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2565 ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์สนับสนุนการเกิดนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2565 รอบการจับรางวัลเดือนสิงหาคม 2565 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 110i รุ่นสตาร์ตมือ ดิสก์เบรกหน้า ล้อซี่ลวด จำนวน 150 คัน โดยวิธีพิเศษ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2565 รอบการจับรางวัลเดือนสิงหาคม 2565 รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX REVO รุ่น Z-EDITION DOUBLE CAB 2.4 ENTRY AT จำนวน8คัน โดยวิธีพิเศษ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2565 การจัดจ้างพิมพ์บัตรจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1-65 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำการประเมินผลโครงการนโยบายรัฐ ประจำปีบัญชี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน