ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2567 ประกาศราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน สาขาเมืองบัว งานจ้างก่อสร้าง
2 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขาหาดสำราญ ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขารักษ์จันทน์ ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขารัษฎา ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขาวังวิเศษ ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขาทุ่งยาว ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขาย่อยบางสัก ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขากันตัง ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำ ธ.ก.ส.สาขาตรัง ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2566 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง ประจำปีบัญชี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน