ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2567 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและสร้างรายได้ให้ลูกค้า งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2567 ประกาศราคากลาง งานเช่ารถยนต์กระบะ จำนวน 58 คัน ระยะเวลา 5 ปี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2567 ประกาศราคากลางซื้อตู้นิรภัย Size 3 จำนวน 1 ตู้ Size 4 จำนวน 9 ตู้ รวมจำนวน 10 ตู้ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2567 ประกาศราคากลาง งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2567 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2567 ประกาศราคากลางงานเช่ารถยนต์คันเดิมต่อเนื่อง สนจ.เชียงราย และสาขาในสังกัด งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2567 ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี สาขาจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2567 ประกาศราคากลาง งานเช่ารถยนต์ตู้ TOYOTA รุ่น MAJESTY PREMIUM 2.8 A/T สำหรับรับรองผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2567 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำและติดตั้งบูธ (Booth) แบบ 1 ช่อง จำนวน 106 ชุด พร้อมปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีประกวดราคา งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2567 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำและติดตั้งตู้ครอบ (Cover) แบบ 1 ช่อง จำนวน 158 ชุด พร้อมปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีประกวดราคา งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน