ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2564 จัดซื้อทรัพย์สินนอกหลักเกณฑ์ตามแผนงาน ปีบัญชี 2563 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 4 ชุดและเลนส์กล้องถ่ายรูป เลนส์ขยาย จำนวน 1 ตัว งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2564 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบบริการข้อมูลข่าวสารทางการเงิน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 11 หลักสูตร Smart Director 1 ประจำปีบัญชี 2564 โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2564 จ้างบำรุงรักษาดูแลคุณภาพน้ำ Cooling Tower งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2563 ราคากลาง การจัดซื้อสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท เพื่อเป็นของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 รอบการจับรางวัลเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2563 ราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ HONDA SCOOPY I จำนวน 24 คัน เพื่อเป็นของรางวัลในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 รอบการจับรางวัลเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2563 ราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIVE 1.2 ENTRY เกียร์ออโตเมติค จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 รอบการจับรางวัลเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2563 ราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ TOYOTA FORTUNER 2.4 เกียร์ออโตเมติค จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน