ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2566 งานเช่ารถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G ขนาด 1600 ซีซี เกียรือัติโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส.สาขานางแล งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2566 งานเช่ารถยนต์กระบะสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUK REVO DOUBLE CAB 2.4 E MID AT (แบบขับเคลื่อน2ล้อ)เกียร์อัติโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ธ.ก.ส.สาขานางแล งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2566 งานเช่ารถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA iน HILUK REVO DOUBLE CAB 2.4 MID AT (แบบขับเคลื่อน2ล้อ)จำนวน 2คัน ธ.ก.ส.สาขาเวียงชัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานสาขาแม่สรวย ธ.ก.ส.สาขาแม่สรวย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2566 งานจ้างเหมาบุคคลนอกทำความสะอาด(บุคคลธรรมดา)อาคารสำนักงานสาขา และหน่วยอำเภอเทิง ธ.ก.ส.เทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเวียงแก่น งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2566 ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรับมอบและส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้จัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2566 ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ตู้สำหรับรับรองผู้บริหารระดับสูง ยี่ห้อ Hyundai Staria รุ่น Premium จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ธ.ก.ส สาขาแม่ลาว งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2566 ประกาศราคากลางจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ (93-006) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน