ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2564 การจัดซื้อจัดจ้างของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2564 รอบการจับรางวัลเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2565 ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทาสีเส้นจราจร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2565 ประกาศราคากลางจัดซื้อจอ LED Display จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 23 และชั้น 24 อาคาร Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2564 จัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2564 สนจ.ขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2564 ประกาศราคากลางจ้างผลิตเสื้อออกกำลังกาย (Finisher) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body) "Fit & Firm #4 family & community" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2564 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัส งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2564 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2564 รอบการจับรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2565 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2564 ประกาศราคากลางจ้างทำโครงการค้นหาคนต้นแบบ (Role Model) ผู้บริหาร (ระดับ 12-13) ประจำปีบัญชี 2564 โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน