1.    เงินฝากรักษาทรัพย์ตามหลักวาดีอะฮ์

  • เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
  • ฝาก-ถอน สะดวกผ่านสมุดคู่ฝากหรือ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ
  • ฝากเงินทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในรอบปีบัญชีของธนาคารรับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล เป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ พิธีอุมเราะห์ ณ นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย


2.    เงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไปตามหลัก มุฎอรอบะฮ์

  • ฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  • ระยะเวลาฝาก 3 6 12 18 และ 24 เดือน
  • จ่ายผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนดโดยไม่หักซะกาต
  • บุคคลธรรมดาเสียภาษี 15% ของผลตอบแทนที่ได้รับนิติบุคคลเสียภาษี 1% ของผลตอบแทนที่ได้รับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2558 6555 ต่อ 8035-9
Call Center 0 2555 0555
 


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน