1.เงินฝากรักษาทรัพย์ ตามหลัก วาดีอะฮ์

  • เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
  • ฝาก-ถอน สะดวกผ่านสมุดคู่ฝากหรือ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ
  • "โครงการเงินฝากร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจย์" ลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนในรอบดำเนินการธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน 1 ฉบับ ฝากต่อเนื่อง 6 เดือน ธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน 2 ฉบับ (เพิ่มอีก 1 ฉบับ)


2.เงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ตามหลัก มุฎอรอบะฮ์

  • ฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  • ระยะเวลาฝาก 3 6 12 18 และ 24 เดือน
  • จ่ายผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนด
  • บุคคลธรรมดาเสียภาษี 15% ของผลตอบแทนที่ได้รับ, นิติบุคคลเสียภาษี 1% ของผลตอบแทนที่ได้รับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2558 6555 ต่อ 8035, 8038-9
Call Center 0 2555 0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน