1.เงินฝากรักษาทรัพย์ตามหลักวาดีอะฮ์

  • เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
  • ฝาก-ถอน สะดวกผ่านสมุดคู่ฝากหรือ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ
  • ร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจญ์และอุมเราะฮ์ลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนในรอบดำเนินการธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน1 ฉบับฝากต่อเนื่อง 6 เดือนธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน2 ฉบับ(เพิ่มอีก 1 ฉบับ)


2.เงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไปตามหลัก มุฎอรอบะฮ์

  • ฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  • ระยะเวลาฝาก 3 6 12 18 และ 24 เดือน
  • จ่ายผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนดโดยไม่หักซะกาต
  • บุคคลธรรมดาเสียภาษี 15% ของผลตอบแทนที่ได้รับนิติบุคคลเสียภาษี 1% ของผลตอบแทนที่ได้รับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2558 6555 ต่อ 8035-9
Call Center 0 2555 0555


กลับสู่ด้านบน