ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
011507 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) สาขาพุนพิน 1 ก.ค. 63 13 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63
011462 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 5 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63
011459 ประกาศผลรางวัลทวีโชค ครั้งที่ 51 (1/2563) สาขาสงเปลือย สนจ.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63
011442 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 สนจ.ขอนแก่น 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
011434 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) สาขาท่าฉาง 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
011424 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
011422 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563) 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
011421 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล Application Log Server ธุรกรรมการเงิน โดยวิธีประกวดราคา 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63
011395 ประกวดราคาเช่าเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้บริหาร 30 ก.ค. 63 30 ก.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63
011382 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) ธ.ก.ส.สาขามุกดาหาร 29 ก.ค. 63 29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 29 ก.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน