ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
009525 ประกาศประกวดราคาซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ประเภทรถยนต์ 16 ม.ค. 63 16 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 3 ก.พ. 63
009510 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้า ปีบัญชี 2563 15 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 3 ก.พ. 63
009490 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ FMIS ทดแทนระบบเดิม 14 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 3 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 4 ก.พ. 63
009489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาอุ้มผาง จังหวัดตาก 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63
009473 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับระบบงานสินเชื่อ โดยวิธีประกวดราคา 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63
009471 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63
009444 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 สาขาคลองหอยโข่ง 8 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63
009441 จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานธ.ก.ส.สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63
009422 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) สาขากรูด 10 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63
009418 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน