ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
016743 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รองรับสมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. และห้องปฏิบัติการ สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67
016724 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรขนาดใหญ่ เครื่องนับธนบัตรขนาดเล็ก และเครื่องนับเหรียญ 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 - 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67
016723 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับสาขา 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 - 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67
016711 ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67
016680 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) โดยวิธีประกวดราคา (ครั้งที่ 2) (เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2566) 30 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 - 23 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67
016664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขานาด้วง จังหวัดเลย (เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2566) 25 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 - 14 พ.ค. 67 14 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67
016639 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2566) 18 เม.ย. 67 18 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 2 พ.ค. 67 - 2 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67
016607 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคา (เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2566) 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67
016569 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับทดแทนเครื่องที่จะสิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67
016556 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาห้วยสะท้อน 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 26 มี.ค. 67

กลับสู่ด้านบน