ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
015409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตกระดาษเทอร์มอล (สลิป) สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) และเครื่องรับฝากและถอนเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) แบบ Recycle โดยวิธีเปรียบเทียบ 31 พ.ค. 66
015404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยวิธีพิเศษ 26 พ.ค. 66
015405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile Plus โดยวิธีพิเศษ 26 พ.ค. 66
015406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 66
015407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อวิทยุในห้างสรรพสินค้า ปีบัญชี 2566 โดยวิธีพิเศษ 26 พ.ค. 66
015408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสาขาสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 66
015401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ ๕๘ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 66
015403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) รองรับระบบ LPS โดยวิธีพิเศษ 25 พ.ค. 66
015400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรทางการแพทย์ประจำสถานพยาบาล ธ.ก.ส. โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค. 66
015398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคา 22 พ.ค. 66

กลับสู่ด้านบน