ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
011509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการถอดองค์ความรู้สำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่ New Gen Hug บ้านเกิด โดยวิธีพิเศษ 14 ส.ค. 63
011510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสื่อป้ายโฆษณาศาลารอรถโดยสารประจำทาง ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) โดยวิธีพิเศษ 14 ส.ค. 63
011505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์สมุดเช็คสีเขียวในเขตเรียกเก็บ-ภูมิภาค (41-026) จำนวน 300,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคา 11 ส.ค. 63
011506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log) โดยวิธีประกวดราคา 11 ส.ค. 63
011483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาคลอง 9 โดยวิธีการคัดเลือก 10 ส.ค. 63
011484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตหมอนรองคอน้องหอมจังและจ้างผลิตกล่องข้าวฟาง ข้าวรักษ์โลก สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคา 10 ส.ค. 63
011491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ FM 100.5 MHz. และ FM 95 MHz. พร้อมเครือข่าย อสมท รวมจำนวน 55 สถานี โดยวิธีพิเศษ 10 ส.ค. 63
011486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาปทุมธานี โดยวิธีการคัดเลือก 10 ส.ค. 63
011490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาลาดหลุมแก้ว โดยวิธีการคัดเลือก 10 ส.ค. 63
011492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 ส.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน