ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
014641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส. สาขาประทายจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีพิเศษ 4 ต.ค. 65
014638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคา 3 ต.ค. 65
014639 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคา 3 ต.ค. 65
014640 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงที่ทำการหน่วย ธ.ก.ส.สาขาดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีพิเศษ 3 ต.ค. 65
014635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกสำหรับการรับรองมาตรฐานการควบคุม ด้านความปลอดภัย CSP ระบบ SWIFT โดยวิธีพิเศษ 30 ก.ย. 65
014636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาการสื่อสาร และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 65
014637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 65
014634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตของชำร่วยส่งเสริมการออมโครงการโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2565 "กระปุกออมทรัพย์ School Box" โดยวิธีประกวดราคา 29 ก.ย. 65
014631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานหน่วยอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยวิธีพิเศษ 28 ก.ย. 65
014632 ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 28 ก.ย. 65

กลับสู่ด้านบน