นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล
นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล narong.kh@baac.or.th
รองผู้จัดการ
(Chief Digital and Technology Officer : CDTO)
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ kaimuk@baac.or.th
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(Chief Information Officer : CIO)
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ narong.sa@baac.or.th
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(Chief Digital Officer : CDO)

กลับสู่ด้านบน