ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ สามารถให้บริการได้ทั้ง ส่งเงินโอนและรับเงินโอนจากต่างประเทศ
ผู้รับเงินสามารถรับเงินได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีและรับเงินสดได้โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก

 

รูปแบบการให้บริการ

1.บริการส่งเงิน (Send Money Service)

2.บริการรับเงิน (Receive Money Service

3.บริการชำระเงิน (Payment Service)


เอกสาร/หลักฐานประกอบการโอนเงิน
เอกสารแสดงตนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ

 

ค่าธรรมเนียม

1. ผู้รับเงินปลายทางไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
2. ผู้ส่งเงินต้นทางเสียค่าธรรมเนียมตามจำนวนเงินและประเทศที่รับเงิน

 

จุดให้บริการ

ใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ  โทร.02-558-6100 ต่อ 6032-34

ธ.ก.ส. คอลเซ็นเตอร์ โทร 0-2555-0555


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน