บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

ลักษณะบริการ

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) เป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ สามารถให้บริการส่งเงิน รับเงินโอนจากต่างประเทศ และชำระเงิน Payment Service (Quick Pay) สามารถรับเงินสดได้ ภายในไม่กี่นาที หรือรับเงินโอนเข้าบัญชีผ่านทางโทรศัพท์ บริการ โทรง่าย จ่ายเร็ว (P2A)

รูปแบบการให้บริการ

1. บริการส่งเงิน (Send Money Service)

2. บริการรับเงิน (Receive Money Service

3. บริการชำระเงิน (Payment Service)

4. บริการรับเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านบริการ โทรง่าย จ่ายเร็ว (P2A)

เอกสาร/ข้อมูลประกอบการทำธุรกรรม

- หลักฐานแสดงตนที่มีรูปถ่ายออกโดยราชการและยังไม่หมดอายุ

- หมายเลขควบคุมการโอนเงิน (MTCN)

- ชื่อ/สกุล ผู้รับ ผู้ส่ง

- จำนวนเงิน

- ประเทศต้นทาง/ปลายทาง

- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา สำหรับบริการ โทรง่าย จ่ายเร็ว (P2A)

คุณสมบัติ

- ผู้รับเงินต้องมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

- ผู้ส่งเงินต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม

- ผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

- ผู้ส่งเงินเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียม (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเทศที่ส่งเงิน)

จุดให้บริการ

- รับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ เปิดให้บริการตามวันและเวลาทำการของ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

- บริการ โทรง่าย จ่ายเร็ว (P2A) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-0448 ให้บริการตามวันทำการของธนาคาร เวลา 08.30 น. 16.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6032 6034

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน