Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
สมัครงาน

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างฝากทำงาน ธ.ก.ส.


และอย่าใช้วิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ

โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้การเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม


กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานธุรกิจ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเราและสินเชื่อ รุ่นที่ 59-61/62-63  [2015-05-08]
ระหว่างวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2558 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน / ศูนย์ฝึกอบรมแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม จ.นครปฐม อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีบัญชี 2558  [2015-05-06] อ่านต่อ »
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานด้านนิติกร  [2015-04-28] อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2558  [2015-04-27] อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4   [2015-04-24]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2557 อ่านต่อ »
เรียกตัวผู้สอบขึ้นบัญชีสำรองบุคคลภายนอกรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี   [2015-03-31] อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  [2015-03-25] อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ ด้านนิติกร และด้านกลยุทธ์การต  [2015-03-05] อ่านต่อ »
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)  [2015-02-27] อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ปีบัญชี 2557  [2015-02-25]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2557 อ่านต่อ »
  หน้า 1/17   next »   last »»
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล