Sliding Panel v5 ค้นหา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส.


ขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามของ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. จักนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงและยกระดับการบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คลิกเพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
สมัครงาน

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างฝากทำงาน ธ.ก.ส.


และอย่าใช้วิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ

โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้การเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา  [2015-01-22] อ่านต่อ »
(ประกาศ 16 ม.ค. 58) ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา  [2015-01-19]
ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2557 อ่านต่อ »
เรียกบุคคลภายนอกรายงานตัวเพื่อเลือกจังหวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด  [2014-12-19] อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อส  [2014-12-19] อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)  [2014-12-16] อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร  [2014-12-11] อ่านต่อ »
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานธุรกิจ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเราและสินเชื่อ รุ่นที่ 1  [2014-11-25]
ระหว่างวันที่ 11-23 ธันวาคม 2557 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน / ศูนย์ฝึกอบรมแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม จ.นครปฐม / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 4 และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ระดับ 2 - 3  [2014-11-18] อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา  [2014-11-13] อ่านต่อ »
การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานการเงิน ธ.ก.ส.   [2014-11-10]
วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2557 อ่านต่อ »
  หน้า 1/16   next »   last »»
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล