กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4

ตามที่ธนาคารได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 โดยมีกำหนดการดังนี้

รายการ

วัน/เวลา

หมายเหตุ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ

25 พฤษภาคม 2560

www.baac.or.th/content-job.php

2. พิมพ์ข้อมูลผู้สมัครสอบ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

www.ibaacapplicant.com

3. สอบข้อเขียน

11 มิถุนายน 2560

สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน

26 มิถุนายน 2560

www.baac.or.th/content-job.php

5. สอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ

ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2560

สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร

6. ประกาศผลการคัดเลือก

ประมาณวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

www.baac.or.th/content-job.php
อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างฝากทำงาน ธ.ก.ส.


และอย่าใช้วิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ

โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้การเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน