อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

ปี 2559
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ปัจจุบัน)

ปี 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
วันที่ 27 มีนาคม 2558

ปี 2557
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
วันที่ 25 มีนาคม 2557

ปี 2556
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 17 ธันวาคม 2556

ปี 2555
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ปี 2554
วันที่ 21 มกราคม 2555
วันที่ 16 มีนาคม 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555
วันที่ 13 มิถุนายน 2555
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
วันที่ 8 กันยายน 2555

ปี 2553
วันที่ 27 กรกฎาคม 2553
วันที่ 18 ตุลาคม 2553
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
วันที่ 15 ธันวาคม 2553

ปี 2552
วันที่ 30 มกราคม 2552
วันที่ 4 มีนาคม 2552
วันที่ 2 เมษายน 2552
วันที่ 10 กันยายน 2552
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน