ประกาศผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
พัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

ธนาคารขอประกาศผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
พัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ กรุณาคลิกที่นี่

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ ธ.ก.ส.