Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน

หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกแปลงที่ดินเพื่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส.

- ที่ดินจะต้องมีขนาดหน้ากว้างติดถนนสายหลักไม่น้อยกว่า 25 เมตร และจะต้องมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางวา
- ทำเลที่ตั้งของที่ดินต้องตั้งอยู่ในย่านชุมชนธุรกิจเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด
- ที่ดินต้องอยู่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ และต้องสามารถขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออกกับทางสาธารณะได้
- ที่ดินต้องไม่อยู่ติดกับสุสาน เมรุเผาศพ ปั๊มน้ำมัน ร้านขายแก๊ส โรงสีข้าว โรงฆ่าสัตว์ โรงเลื่อย อู่ซ่อมรถ ทางโค้ง ทางแยก คอสะพาน
- ที่ดินต้องไม่มีการเซาะกร่อนพังทลายของดิน เช่น ที่ดินริมน้ำ
- ที่ดินต้องมีระบบไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ผ่านแปลงที่ดิน
- ที่ดินต้องไม่มีลำรางสาธารณะหรือคูคลองผ่านในแปลงที่ดิน

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกาศซื้อ-ขายที่ดิน


ธ.ก.ส. มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี  [2014-06-03] อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ในเขต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  [2014-06-03] อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ในเขตตำบลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  [2014-03-28] อ่านต่อ »
  หน้า 1/1  
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล