Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ข่าวสาร ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน

หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกแปลงที่ดินเพื่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส.

- ที่ดินจะต้องมีขนาดหน้ากว้างติดถนนสายหลักไม่น้อยกว่า 25 เมตร และจะต้องมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางวา
- ทำเลที่ตั้งของที่ดินต้องตั้งอยู่ในย่านชุมชนธุรกิจเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด
- ที่ดินต้องอยู่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ และต้องสามารถขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออกกับทางสาธารณะได้
- ที่ดินต้องไม่อยู่ติดกับสุสาน เมรุเผาศพ ปั๊มน้ำมัน ร้านขายแก๊ส โรงสีข้าว โรงฆ่าสัตว์ โรงเลื่อย อู่ซ่อมรถ ทางโค้ง ทางแยก คอสะพาน
- ที่ดินต้องไม่มีการเซาะกร่อนพังทลายของดิน เช่น ที่ดินริมน้ำ
- ที่ดินต้องมีระบบไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ผ่านแปลงที่ดิน
- ที่ดินต้องไม่มีลำรางสาธารณะหรือคูคลองผ่านในแปลงที่ดิน

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับประกาศซื้อ-ขายที่ดิน


ธ.ก.ส. มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี  [2014-06-03] อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ในเขต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  [2014-06-03] อ่านต่อ »
ธ.ก.ส. มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ในเขตตำบลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  [2014-03-28] อ่านต่อ »
  หน้า 1/1  
    ข่าวสาร ธ.ก.ส.  
    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
    ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน  
    ชายคา ธ.ก.ส.  
    เกษตรกรคนเก่ง  
    วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร  
    สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.  
    แนะนำเว็บไซต์  
    RSS Feed ธ.ก.ส.  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย