นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. และนายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมติดตามการตรวจราชการร่วมกับนายกรัฐมนตรี

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม สนจ.นครพนม และรับทราบการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ให้คำแนะนำและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ โดยมี ผอ.ฝอบ. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน