เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมมอบ นโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมกรรมการ ธ.ก.ส. ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 23 และหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ในประเด็นการหาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนให้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเหมาะสม เช่น การให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องสวัสดิการค่าน้ำ ค่าไฟ การสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เป็นต้น ณ ห้องโถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน