เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมงานเปิดตัวสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด "เกษตรมั่นคง" หน่วยละ 500 บาท จำนวน 70 ล้านหน่วย วงเงิน 35,000 ล้านบาท

เพื่อทดแทน สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเดิมที่ครบกำหนด โดยจะนำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนสนับสนุนการ ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคชนบทและเกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งนี้ สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด "เกษตรมั่นคง" จะเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน