Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 
ค้นหาจุดบริการ

จังหวัดพะเยา ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 18 รายการ
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา
687/6-9 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ (054) 413459, 483943, 483978 โทรสาร (054) 481899
สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0126
687/6-9 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ (054) 481399, 482262, 482282 โทรสาร (054) 413461 แผนที่
สาขาจุน จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0163
199 ม.5 ถนนพะเยา-เชียงคำ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ (054) 459046, 459242 โทรสาร (054) 459252 แผนที่
สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0208
22 ม.5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์ (054) 451877 โทรสาร (054) 451876 แผนที่
สาขาดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เลขที่ 245 ม.3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5449-1493
Fax 0-5449-1493
แผนที่
สาขาปง จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0340
เลขที่ 98 ม.1 ถ.ขุนยม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทรศัพท์ 0 5442 9489
Fax 0 5442 9496
แผนที่
สาขาแม่ใจ จังหวัดพะเยา
127/8-9 ม.1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์ (054) 499240 โทรสาร (054) 417275 แผนที่
สาขาภูซาง จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0443
19 ม.4 ต.สบบง อ.กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์ (054) 416652, 416715 โทรสาร (054) 416716 แผนที่
สาขาเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
319/4-6 หมู่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์ (054) 495112 โทรสาร (054) 495112 แผนที่
สาขาถ้ำปิน จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0671
88 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์ 0-5445-7080 โทรสาร 0-5445-7253 แผนที่
หน้า 1/2 next  » last  »»
กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล