จังหวัดพะเยา

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 18 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา


687/6-9 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ (054) 413459, 483943, 483978 โทรสาร (054) 481899
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.

สาขาพะเยา

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0126
687/6-9 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ (054) 481399, 482262, 482282 โทรสาร (054) 413461
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาจุน

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0163
199 ม.5 ถนนพะเยา-เชียงคำ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ (054) 459046, 459242 โทรสาร (054) 459252
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาเชียงคำ

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0208
5/17 ม.5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์ (054) 451877 โทรสาร (054) 451876
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา
เลขที่ 245 ม.3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-5449-1493
Fax 0-5449-1493

แผนที่

สาขาปง

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0340
เลขที่ 98 ม.1 ถ.ขุนยม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 5449 7317
Fax 0 5449 7318

แผนที่

สาขาแม่ใจ

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0429
เลขที่ 59 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 5449 9240
Fax 0 5441 7275

แผนที่

สาขาภูซาง

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0443
เลขที่ 179/2 ม.10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 5441 6652
Fax 0 5441 6652

แผนที่

สาขาเชียงม่วน

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0559
เลขที่ 456 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 5449 5112
Fax 0 5449 5654

แผนที่

สาขาถ้ำปิน

จังหวัดพะเยา รหัสสาขา : 0671
88 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์ 0-5445-7080 โทรสาร 0-5445-7253
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน